آینتراخت

آینتراخت

تاریخ تاسیس: 1899

شهر: Frankfurt am Main

ورزشگاه: Commerzbank-Arena

ظرفیت: 52,300 نفر

Commerzbank-Arena

لیست بازیکنان

E. Dina Ebimbe E. Dina Ebimbe
هافبک
آینتراخت 1 گل
N. Nkounkou N. Nkounkou
مدافع
آینتراخت 1 گل
O. Marmoush O. Marmoush
هافبک
آینتراخت 1 گل
A. Buta A. Buta
مدافع
آینتراخت 0 گل
A. Knauff A. Knauff
هافبک
آینتراخت 0 گل
E. Skhiri E. Skhiri
هافبک
آینتراخت 0 گل
F. Chaïbi F. Chaïbi
هافبک
آینتراخت 0 گل
H. Larsson H. Larsson
هافبک
آینتراخت 0 گل
H. Smolčić H. Smolčić
مدافع
آینتراخت 0 گل
J. Grahl J. Grahl
دروازه بان
آینتراخت 0 گل
J. Hauge J. Hauge
هافبک
آینتراخت 0 گل
J. Ngankam J. Ngankam
مهاجم
آینتراخت 0 گل
K. Jakić K. Jakić
هافبک
آینتراخت 0 گل
K. Santos K. Santos
دروازه بان
آینتراخت 0 گل
K. Trapp K. Trapp
دروازه بان
آینتراخت 0 گل
L. Alario L. Alario
مهاجم
آینتراخت 0 گل
M. Götze M. Götze
هافبک
آینتراخت 0 گل
M. Hasebe M. Hasebe
مدافع
آینتراخت 0 گل
M. Wenig M. Wenig
هافبک
آینتراخت 0 گل
N. Collins N. Collins
مدافع
آینتراخت 0 گل
P. Aaronson P. Aaronson
هافبک
آینتراخت 0 گل
P. Max P. Max
مدافع
آینتراخت 0 گل
R. Koch R. Koch
مدافع
آینتراخت 0 گل
S. Raebiger S. Raebiger
هافبک
آینتراخت 0 گل
S. Rode S. Rode
هافبک
آینتراخت 0 گل
S. Simoni S. Simoni
دروازه بان
آینتراخت 0 گل
T. Chandler T. Chandler
مدافع
آینتراخت 0 گل
Tuta Tuta
مدافع
آینتراخت 0 گل
W. Pacho W. Pacho
مدافع
آینتراخت 0 گل
E. Dina Ebimbe E. Dina Ebimbe
هافبک
آینتراخت 1 پاس گل
P. Aaronson P. Aaronson
هافبک
آینتراخت 1 پاس گل
P. Max P. Max
مدافع
آینتراخت 1 پاس گل
A. Buta A. Buta
مدافع
آینتراخت 0 پاس گل
A. Knauff A. Knauff
هافبک
آینتراخت 0 پاس گل
E. Skhiri E. Skhiri
هافبک
آینتراخت 0 پاس گل
F. Chaïbi F. Chaïbi
هافبک
آینتراخت 0 پاس گل
H. Larsson H. Larsson
هافبک
آینتراخت 0 پاس گل
H. Smolčić H. Smolčić
مدافع
آینتراخت 0 پاس گل
J. Grahl J. Grahl
دروازه بان
آینتراخت 0 پاس گل
J. Hauge J. Hauge
هافبک
آینتراخت 0 پاس گل
J. Ngankam J. Ngankam
مهاجم
آینتراخت 0 پاس گل
K. Jakić K. Jakić
هافبک
آینتراخت 0 پاس گل
K. Santos K. Santos
دروازه بان
آینتراخت 0 پاس گل
K. Trapp K. Trapp
دروازه بان
آینتراخت 0 پاس گل
L. Alario L. Alario
مهاجم
آینتراخت 0 پاس گل
M. Götze M. Götze
هافبک
آینتراخت 0 پاس گل
M. Hasebe M. Hasebe
مدافع
آینتراخت 0 پاس گل
M. Wenig M. Wenig
هافبک
آینتراخت 0 پاس گل
N. Collins N. Collins
مدافع
آینتراخت 0 پاس گل
N. Nkounkou N. Nkounkou
مدافع
آینتراخت 0 پاس گل
O. Marmoush O. Marmoush
هافبک
آینتراخت 0 پاس گل
R. Koch R. Koch
مدافع
آینتراخت 0 پاس گل
S. Raebiger S. Raebiger
هافبک
آینتراخت 0 پاس گل
S. Rode S. Rode
هافبک
آینتراخت 0 پاس گل
S. Simoni S. Simoni
دروازه بان
آینتراخت 0 پاس گل
T. Chandler T. Chandler
مدافع
آینتراخت 0 پاس گل
Tuta Tuta
مدافع
آینتراخت 0 پاس گل
W. Pacho W. Pacho
مدافع
آینتراخت 0 پاس گل
چهاره بازیکن