ماینز

ماینز

تاریخ تاسیس: 1905

شهر: Mainz

ورزشگاه: OPEL ARENA

ظرفیت: 34,034 نفر

OPEL ARENA

برنامه بازی های ماینز

چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400
0 - 1
شنبه، 4 اردیبهشت 1400
2 - 1
دوشنبه، 13 اردیبهشت 1400
1 - 1
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
1 - 1
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
1 - 3
شنبه، 1 خرداد 1400
2 - 3
یکشنبه، 24 مرداد 1400
18:00

لیست بازیکنان

A. Hack A. Hack
مدافع
ماینز 0 گل
A. Lucoqui A. Lucoqui
مدافع
ماینز 0 گل
Barreiro Martins Barreiro Martins
هافبک
ماینز 0 گل
Boëtius Boëtius
هافبک
ماینز 0 گل
Burkardt Burkardt
هافبک
ماینز 0 گل
D. Brosinski D. Brosinski
مدافع
ماینز 0 گل
D. Kohr D. Kohr
هافبک
ماینز 0 گل
D. Latza D. Latza
هافبک
ماینز 0 گل
D. da Costa D. da Costa
مدافع
ماینز 0 گل
E. Fernandes E. Fernandes
هافبک
ماینز 0 گل
F. Dahmen F. Dahmen
دروازه بان
ماینز 0 گل
J. St. Juste J. St. Juste
مدافع
ماینز 0 گل
K. Onisiwo K. Onisiwo
مهاجم
ماینز 0 گل
K. Stöger K. Stöger
هافبک
ماینز 0 گل
Kilian Kilian
مدافع
ماینز 0 گل
M. Niakhate M. Niakhate
مدافع
ماینز 0 گل
M. Papela M. Papela
هافبک
ماینز 0 گل
N. Tauer N. Tauer
هافبک
ماینز 0 گل
O. Hanin O. Hanin
دروازه بان
ماینز 0 گل
P. Nebel P. Nebel
هافبک
ماینز 0 گل
R. Glatzel R. Glatzel
مهاجم
ماینز 0 گل
S. Bell S. Bell
مدافع
ماینز 0 گل
S. Widmer S. Widmer
مدافع
ماینز 0 گل
Zentner Zentner
دروازه بان
ماینز 0 گل
Á. Szalai Á. Szalai
مهاجم
ماینز 0 گل
A. Hack A. Hack
مدافع
ماینز 0 پاس گل
A. Lucoqui A. Lucoqui
مدافع
ماینز 0 پاس گل
Barreiro Martins Barreiro Martins
هافبک
ماینز 0 پاس گل
Boëtius Boëtius
هافبک
ماینز 0 پاس گل
Burkardt Burkardt
هافبک
ماینز 0 پاس گل
D. Brosinski D. Brosinski
مدافع
ماینز 0 پاس گل
D. Kohr D. Kohr
هافبک
ماینز 0 پاس گل
D. Latza D. Latza
هافبک
ماینز 0 پاس گل
D. da Costa D. da Costa
مدافع
ماینز 0 پاس گل
E. Fernandes E. Fernandes
هافبک
ماینز 0 پاس گل
F. Dahmen F. Dahmen
دروازه بان
ماینز 0 پاس گل
J. St. Juste J. St. Juste
مدافع
ماینز 0 پاس گل
K. Onisiwo K. Onisiwo
مهاجم
ماینز 0 پاس گل
K. Stöger K. Stöger
هافبک
ماینز 0 پاس گل
Kilian Kilian
مدافع
ماینز 0 پاس گل
M. Niakhate M. Niakhate
مدافع
ماینز 0 پاس گل
M. Papela M. Papela
هافبک
ماینز 0 پاس گل
N. Tauer N. Tauer
هافبک
ماینز 0 پاس گل
O. Hanin O. Hanin
دروازه بان
ماینز 0 پاس گل
P. Nebel P. Nebel
هافبک
ماینز 0 پاس گل
R. Glatzel R. Glatzel
مهاجم
ماینز 0 پاس گل
S. Bell S. Bell
مدافع
ماینز 0 پاس گل
S. Widmer S. Widmer
مدافع
ماینز 0 پاس گل
Zentner Zentner
دروازه بان
ماینز 0 پاس گل
Á. Szalai Á. Szalai
مهاجم
ماینز 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.