وردربرمن

وردربرمن

تاریخ تاسیس: 1899

شهر: Bremen

ورزشگاه: Weserstadion

ظرفیت: 42,358 نفر

Weserstadion

برنامه بازی های وردربرمن

دوشنبه، 29 اردیبهشت 1399
1 - 4
شنبه، 3 خرداد 1399
0 - 1
سه شنبه، 6 خرداد 1399
0 - 0
شنبه، 10 خرداد 1399
0 - 1
یکشنبه، 18 خرداد 1399
16:00
شنبه، 24 خرداد 1399
18:00
سه شنبه، 27 خرداد 1399
23:00

لیست بازیکنان

دروازه بانان

مربی

افتخارات

بوندسلیگا آلمان بوندسلیگا آلمان 4 قهرمانی
1964/1965 | 1987/1988 | 1992/1993 | 2003/2004
جام حذفی آلمان جام حذفی آلمان 6 قهرمانی
1960/1961 | 1990/1991 | 1993/1994 | 1998/1999 | 2003/2004 | 2008/2009
سوپر جام آلمان سوپر جام آلمان 3 قهرمانی
1988/1989 | 1993/1994 | 1994/1995
Rashica Rashica
هافبک
وردربرمن 7 گل
Davy Klaassen Davy Klaassen
هافبک
وردربرمن 4 گل
L. Bittencourt L. Bittencourt
هافبک
وردربرمن 4 گل
Y. Ōsako Y. Ōsako
مهاجم
وردربرمن 4 گل
Sargent Sargent
مهاجم
وردربرمن 3 گل
N. Füllkrug N. Füllkrug
مهاجم
وردربرمن 2 گل
T. Gebre Selassie T. Gebre Selassie
مدافع
وردربرمن 2 گل
D. Selke D. Selke
مهاجم
وردربرمن 1 گل
J. Eggestein J. Eggestein
مهاجم
وردربرمن 1 گل
M. Friedl M. Friedl
مدافع
وردربرمن 1 گل
C. Groß C. Groß
هافبک
وردربرمن 0 گل
F. Bartels F. Bartels
هافبک
وردربرمن 0 گل
Goller Goller
مدافع
وردربرمن 0 گل
J. Pavlenka J. Pavlenka
دروازه بان
وردربرمن 0 گل
K. Vogt K. Vogt
مدافع
وردربرمن 0 گل
Kapino Kapino
دروازه بان
وردربرمن 0 گل
L. Augustinsson L. Augustinsson
مدافع
وردربرمن 0 گل
L. Ihorst L. Ihorst
مهاجم
وردربرمن 0 گل
Lang Lang
مدافع
وردربرمن 0 گل
M. Eggestein M. Eggestein
هافبک
وردربرمن 0 گل
M. Veljkovic M. Veljkovic
هافبک
وردربرمن 0 گل
Möhwald Möhwald
هافبک
وردربرمن 0 گل
N. Moisander N. Moisander
مدافع
وردربرمن 0 گل
N. Woltemade N. Woltemade
مهاجم
وردربرمن 0 گل
N. Şahin N. Şahin
هافبک
وردربرمن 0 گل
P. Bargfrede P. Bargfrede
هافبک
وردربرمن 0 گل
Pizarro Pizarro
مهاجم
وردربرمن 0 گل
Plogmann Plogmann
دروازه بان
وردربرمن 0 گل
S. Langkamp S. Langkamp
مدافع
وردربرمن 0 گل
Ö. Toprak Ö. Toprak
مدافع
وردربرمن 0 گل
Rashica Rashica
هافبک
وردربرمن 5 پاس گل
Davy Klaassen Davy Klaassen
هافبک
وردربرمن 4 پاس گل
N. Şahin N. Şahin
هافبک
وردربرمن 3 پاس گل
L. Bittencourt L. Bittencourt
هافبک
وردربرمن 2 پاس گل
M. Eggestein M. Eggestein
هافبک
وردربرمن 2 پاس گل
Sargent Sargent
مهاجم
وردربرمن 2 پاس گل
D. Selke D. Selke
مهاجم
وردربرمن 1 پاس گل
L. Augustinsson L. Augustinsson
مدافع
وردربرمن 1 پاس گل
M. Friedl M. Friedl
مدافع
وردربرمن 1 پاس گل
N. Füllkrug N. Füllkrug
مهاجم
وردربرمن 1 پاس گل
Y. Ōsako Y. Ōsako
مهاجم
وردربرمن 1 پاس گل
C. Groß C. Groß
هافبک
وردربرمن 0 پاس گل
F. Bartels F. Bartels
هافبک
وردربرمن 0 پاس گل
Goller Goller
مدافع
وردربرمن 0 پاس گل
J. Eggestein J. Eggestein
مهاجم
وردربرمن 0 پاس گل
J. Pavlenka J. Pavlenka
دروازه بان
وردربرمن 0 پاس گل
K. Vogt K. Vogt
مدافع
وردربرمن 0 پاس گل
Kapino Kapino
دروازه بان
وردربرمن 0 پاس گل
L. Ihorst L. Ihorst
مهاجم
وردربرمن 0 پاس گل
Lang Lang
مدافع
وردربرمن 0 پاس گل
M. Veljkovic M. Veljkovic
هافبک
وردربرمن 0 پاس گل
Möhwald Möhwald
هافبک
وردربرمن 0 پاس گل
N. Moisander N. Moisander
مدافع
وردربرمن 0 پاس گل
N. Woltemade N. Woltemade
مهاجم
وردربرمن 0 پاس گل
P. Bargfrede P. Bargfrede
هافبک
وردربرمن 0 پاس گل
Pizarro Pizarro
مهاجم
وردربرمن 0 پاس گل
Plogmann Plogmann
دروازه بان
وردربرمن 0 پاس گل
S. Langkamp S. Langkamp
مدافع
وردربرمن 0 پاس گل
T. Gebre Selassie T. Gebre Selassie
مدافع
وردربرمن 0 پاس گل
Ö. Toprak Ö. Toprak
مدافع
وردربرمن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.