بنونتو

بنونتو

تاریخ تاسیس: 1929

شهر: Benevento

ورزشگاه: Stadio Ciro Vigorito

ظرفیت: 17,554 نفر

Stadio Ciro Vigorito

برنامه بازی های بنونتو

شنبه، 5 مهر 1399
2 - 3
چهارشنبه، 9 مهر 1399
2 - 5
یکشنبه، 13 مهر 1399
1 - 0
یکشنبه، 27 مهر 1399
5 - 2
یکشنبه، 4 آبان 1399
1 - 2
دوشنبه، 12 آبان 1399
23:15
شنبه، 17 آبان 1399
20:30

لیست بازیکنان

G. Caprari G. Caprari
مهاجم
بنونتو 3 گل
G. Lapadula G. Lapadula
مهاجم
بنونتو 2 گل
L. Caldirola L. Caldirola
مدافع
بنونتو 2 گل
B. Dabo B. Dabo
هافبک
بنونتو 1 گل
Letizia Letizia
مدافع
بنونتو 1 گل
R. Insigne R. Insigne
هافبک
بنونتو 1 گل
A. Basit A. Basit
هافبک
بنونتو 0 گل
A. Ioniţă A. Ioniţă
هافبک
بنونتو 0 گل
A. Tello A. Tello
هافبک
بنونتو 0 گل
A. Tuia A. Tuia
مدافع
بنونتو 0 گل
C. Maggio C. Maggio
مدافع
بنونتو 0 گل
D. Foulon D. Foulon
مدافع
بنونتو 0 گل
D. Vokič D. Vokič
هافبک
بنونتو 0 گل
Del Pinto Del Pinto
هافبک
بنونتو 0 گل
F. Barba F. Barba
مدافع
بنونتو 0 گل
F. Rillo F. Rillo
مدافع
بنونتو 0 گل
G. Di Serio G. Di Serio
مهاجم
بنونتو 0 گل
Iago Falqué Iago Falqué
هافبک
بنونتو 0 گل
K. Glik K. Glik
مدافع
بنونتو 0 گل
L. Montipò L. Montipò
دروازه بان
بنونتو 0 گل
M. Sau M. Sau
مهاجم
بنونتو 0 گل
M. Volta M. Volta
مدافع
بنونتو 0 گل
Moncini Moncini
مهاجم
بنونتو 0 گل
N. Manfredini N. Manfredini
دروازه بان
بنونتو 0 گل
Nicolas Viola Nicolas Viola
هافبک
بنونتو 0 گل
P. Gori P. Gori
دروازه بان
بنونتو 0 گل
P. Hetemaj P. Hetemaj
هافبک
بنونتو 0 گل
R. Improta R. Improta
هافبک
بنونتو 0 گل
S. Sanogo S. Sanogo
هافبک
بنونتو 0 گل
Schiattarella Schiattarella
هافبک
بنونتو 0 گل
G. Lapadula G. Lapadula
مهاجم
بنونتو 2 پاس گل
M. Sau M. Sau
مهاجم
بنونتو 2 پاس گل
D. Foulon D. Foulon
مدافع
بنونتو 1 پاس گل
G. Caprari G. Caprari
مهاجم
بنونتو 1 پاس گل
A. Basit A. Basit
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
A. Ioniţă A. Ioniţă
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
A. Tello A. Tello
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
A. Tuia A. Tuia
مدافع
بنونتو 0 پاس گل
B. Dabo B. Dabo
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
C. Maggio C. Maggio
مدافع
بنونتو 0 پاس گل
D. Vokič D. Vokič
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
Del Pinto Del Pinto
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
F. Barba F. Barba
مدافع
بنونتو 0 پاس گل
F. Rillo F. Rillo
مدافع
بنونتو 0 پاس گل
G. Di Serio G. Di Serio
مهاجم
بنونتو 0 پاس گل
Iago Falqué Iago Falqué
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
K. Glik K. Glik
مدافع
بنونتو 0 پاس گل
L. Caldirola L. Caldirola
مدافع
بنونتو 0 پاس گل
L. Montipò L. Montipò
دروازه بان
بنونتو 0 پاس گل
Letizia Letizia
مدافع
بنونتو 0 پاس گل
M. Volta M. Volta
مدافع
بنونتو 0 پاس گل
Moncini Moncini
مهاجم
بنونتو 0 پاس گل
N. Manfredini N. Manfredini
دروازه بان
بنونتو 0 پاس گل
Nicolas Viola Nicolas Viola
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
P. Gori P. Gori
دروازه بان
بنونتو 0 پاس گل
P. Hetemaj P. Hetemaj
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
R. Improta R. Improta
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
R. Insigne R. Insigne
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
S. Sanogo S. Sanogo
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
Schiattarella Schiattarella
هافبک
بنونتو 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.