هلاس ورونا

هلاس ورونا

تاریخ تاسیس: 1903

شهر: Verona

ورزشگاه: Stadio Marc'Antonio Bentegodi

ظرفیت: 39,211 نفر

Stadio Marc'Antonio Bentegodi

برنامه بازی های هلاس ورونا

شنبه، 28 فروردین 1400
3 - 1
سه شنبه، 31 فروردین 1400
1 - 2
یکشنبه، 5 اردیبهشت 1400
1 - 0
شنبه، 11 اردیبهشت 1400
1 - 1
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
1 - 1
پنجشنبه، 23 اردیبهشت 1400
2 - 1
دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400
23:15

لیست بازیکنان

Barak Barak
هافبک
هلاس ورونا 7 گل
Zaccagni Zaccagni
هافبک
هلاس ورونا 6 گل
Dimarco Dimarco
مدافع
هلاس ورونا 5 گل
Lasagna Lasagna
مهاجم
هلاس ورونا 4 گل
D. Lazović D. Lazović
هافبک
هلاس ورونا 3 گل
D. Faraoni D. Faraoni
هافبک
هلاس ورونا 2 گل
Favilli Favilli
مهاجم
هلاس ورونا 2 گل
I. Ilić I. Ilić
هافبک
هلاس ورونا 2 گل
Miguel Veloso Miguel Veloso
هافبک
هلاس ورونا 2 گل
Salcedo Mora Salcedo Mora
مهاجم
هلاس ورونا 2 گل
A. Tameze A. Tameze
هافبک
هلاس ورونا 1 گل
E. Colley E. Colley
هافبک
هلاس ورونا 1 گل
N. Kalinić N. Kalinić
مهاجم
هلاس ورونا 1 گل
S. Sturaro S. Sturaro
هافبک
هلاس ورونا 1 گل
A. Almici A. Almici
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
A. Di Gaudio A. Di Gaudio
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
A. Empereur A. Empereur
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
B. Amione B. Amione
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
Berardi Berardi
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
Bessa Bessa
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
Ciciretti Ciciretti
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
Danzi Danzi
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
E. Agyemang-Badu E. Agyemang-Badu
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
F. Ceccherini F. Ceccherini
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
Günter Günter
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
I. Pandur I. Pandur
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
I. Udogie I. Udogie
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
K. LARIBI K. LARIBI
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
K. Rüegg K. Rüegg
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
Lucas Felippe Lucas Felippe
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
M. Benassi M. Benassi
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
M. Lovato M. Lovato
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
M. Çetin M. Çetin
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
Magnani Magnani
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
P. Ankrah P. Ankrah
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
P. Dawidowicz P. Dawidowicz
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
R. Vieira Nan R. Vieira Nan
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
S. Štefanec S. Štefanec
مهاجم
هلاس ورونا 0 گل
Saveljevs Saveljevs
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
Silvestri Silvestri
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
Tupta Tupta
مهاجم
هلاس ورونا 0 گل
Vitale Vitale
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
D. Faraoni D. Faraoni
هافبک
هلاس ورونا 6 پاس گل
Zaccagni Zaccagni
هافبک
هلاس ورونا 6 پاس گل
D. Lazović D. Lazović
هافبک
هلاس ورونا 4 پاس گل
Barak Barak
هافبک
هلاس ورونا 3 پاس گل
Dimarco Dimarco
مدافع
هلاس ورونا 3 پاس گل
Miguel Veloso Miguel Veloso
هافبک
هلاس ورونا 2 پاس گل
Bessa Bessa
هافبک
هلاس ورونا 1 پاس گل
Lasagna Lasagna
مهاجم
هلاس ورونا 1 پاس گل
A. Almici A. Almici
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
A. Di Gaudio A. Di Gaudio
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
A. Empereur A. Empereur
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
A. Tameze A. Tameze
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
B. Amione B. Amione
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
Berardi Berardi
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
Ciciretti Ciciretti
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
Danzi Danzi
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
E. Agyemang-Badu E. Agyemang-Badu
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
E. Colley E. Colley
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
F. Ceccherini F. Ceccherini
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
Favilli Favilli
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
Günter Günter
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
I. Ilić I. Ilić
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
I. Pandur I. Pandur
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
I. Udogie I. Udogie
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
K. LARIBI K. LARIBI
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
K. Rüegg K. Rüegg
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
Lucas Felippe Lucas Felippe
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
M. Benassi M. Benassi
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
M. Lovato M. Lovato
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
M. Çetin M. Çetin
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
Magnani Magnani
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
N. Kalinić N. Kalinić
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
P. Ankrah P. Ankrah
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
P. Dawidowicz P. Dawidowicz
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
R. Vieira Nan R. Vieira Nan
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
S. Sturaro S. Sturaro
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
S. Štefanec S. Štefanec
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
Salcedo Mora Salcedo Mora
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
Saveljevs Saveljevs
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
Silvestri Silvestri
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
Tupta Tupta
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
Vitale Vitale
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.