ورونا

ورونا

تاریخ تاسیس: 1903

شهر: Verona

ورزشگاه: Stadio Marc'Antonio Bentegodi

ظرفیت: 39,211 نفر

Stadio Marc'Antonio Bentegodi

برنامه بازی های ورونا

سه شنبه، 9 آبان 1402
2 - 0
یکشنبه، 14 آبان 1402
1 - 3
جمعه، 19 آبان 1402
1 - 0
دوشنبه، 6 آذر 1402
2 - 2
یکشنبه، 12 آذر 1402
17:30
شنبه، 18 آذر 1402
17:30
یکشنبه، 26 آذر 1402
17:30

لیست بازیکنان

C. Ngonge C. Ngonge
هافبک
ورونا 3 گل
M. Đurić M. Đurić
مهاجم
ورونا 2 گل
D. Lazović D. Lazović
هافبک
ورونا 1 گل
F. Bonazzoli F. Bonazzoli
مهاجم
ورونا 1 گل
M. Folorunsho M. Folorunsho
هافبک
ورونا 1 گل
O. Duda O. Duda
هافبک
ورونا 1 گل
A. Berardi A. Berardi
دروازه بان
ورونا 0 گل
A. Cissè A. Cissè
مهاجم
ورونا 0 گل
A. Hrustic A. Hrustic
هافبک
ورونا 0 گل
B. Amione B. Amione
مدافع
ورونا 0 گل
Charlys Charlys
هافبک
ورونا 0 گل
D. Cazzadori D. Cazzadori
مهاجم
ورونا 0 گل
D. Coppola D. Coppola
مدافع
ورونا 0 گل
D. Faraoni D. Faraoni
هافبک
ورونا 0 گل
F. Terracciano F. Terracciano
هافبک
ورونا 0 گل
G. Magnani G. Magnani
مدافع
ورونا 0 گل
I. Hien I. Hien
مدافع
ورونا 0 گل
J. Braaf J. Braaf
مهاجم
ورونا 0 گل
J. Cabal J. Cabal
مدافع
ورونا 0 گل
J. Cruz J. Cruz
مهاجم
ورونا 0 گل
J. Doig J. Doig
مدافع
ورونا 0 گل
J. Mboula J. Mboula
هافبک
ورونا 0 گل
J. Tchatchoua J. Tchatchoua
هافبک
ورونا 0 گل
Joselito Joselito
هافبک
ورونا 0 گل
L. Montipò L. Montipò
دروازه بان
ورونا 0 گل
M. Chiesa M. Chiesa
دروازه بان
ورونا 0 گل
M. Hongla M. Hongla
هافبک
ورونا 0 گل
N. Calabrese N. Calabrese
هافبک
ورونا 0 گل
N. Patanè N. Patanè
هافبک
ورونا 0 گل
P. Ankrah P. Ankrah
هافبک
ورونا 0 گل
P. Dawidowicz P. Dawidowicz
مدافع
ورونا 0 گل
R. Saponara R. Saponara
هافبک
ورونا 0 گل
S. Perilli S. Perilli
دروازه بان
ورونا 0 گل
S. Serdar S. Serdar
هافبک
ورونا 0 گل
Siren Diao Siren Diao
مهاجم
ورونا 0 گل
T. Henry T. Henry
مهاجم
ورونا 0 گل
T. Suslov T. Suslov
هافبک
ورونا 0 گل
Y. Kallon Y. Kallon
مهاجم
ورونا 0 گل
C. Ngonge C. Ngonge
هافبک
ورونا 1 پاس گل
D. Faraoni D. Faraoni
هافبک
ورونا 1 پاس گل
F. Terracciano F. Terracciano
هافبک
ورونا 1 پاس گل
J. Tchatchoua J. Tchatchoua
هافبک
ورونا 1 پاس گل
M. Đurić M. Đurić
مهاجم
ورونا 1 پاس گل
O. Duda O. Duda
هافبک
ورونا 1 پاس گل
A. Berardi A. Berardi
دروازه بان
ورونا 0 پاس گل
A. Cissè A. Cissè
مهاجم
ورونا 0 پاس گل
A. Hrustic A. Hrustic
هافبک
ورونا 0 پاس گل
B. Amione B. Amione
مدافع
ورونا 0 پاس گل
Charlys Charlys
هافبک
ورونا 0 پاس گل
D. Cazzadori D. Cazzadori
مهاجم
ورونا 0 پاس گل
D. Coppola D. Coppola
مدافع
ورونا 0 پاس گل
D. Lazović D. Lazović
هافبک
ورونا 0 پاس گل
F. Bonazzoli F. Bonazzoli
مهاجم
ورونا 0 پاس گل
G. Magnani G. Magnani
مدافع
ورونا 0 پاس گل
I. Hien I. Hien
مدافع
ورونا 0 پاس گل
J. Braaf J. Braaf
مهاجم
ورونا 0 پاس گل
J. Cabal J. Cabal
مدافع
ورونا 0 پاس گل
J. Cruz J. Cruz
مهاجم
ورونا 0 پاس گل
J. Doig J. Doig
مدافع
ورونا 0 پاس گل
J. Mboula J. Mboula
هافبک
ورونا 0 پاس گل
Joselito Joselito
هافبک
ورونا 0 پاس گل
L. Montipò L. Montipò
دروازه بان
ورونا 0 پاس گل
M. Chiesa M. Chiesa
دروازه بان
ورونا 0 پاس گل
M. Folorunsho M. Folorunsho
هافبک
ورونا 0 پاس گل
M. Hongla M. Hongla
هافبک
ورونا 0 پاس گل
N. Calabrese N. Calabrese
هافبک
ورونا 0 پاس گل
N. Patanè N. Patanè
هافبک
ورونا 0 پاس گل
P. Ankrah P. Ankrah
هافبک
ورونا 0 پاس گل
P. Dawidowicz P. Dawidowicz
مدافع
ورونا 0 پاس گل
R. Saponara R. Saponara
هافبک
ورونا 0 پاس گل
S. Perilli S. Perilli
دروازه بان
ورونا 0 پاس گل
S. Serdar S. Serdar
هافبک
ورونا 0 پاس گل
Siren Diao Siren Diao
مهاجم
ورونا 0 پاس گل
T. Henry T. Henry
مهاجم
ورونا 0 پاس گل
T. Suslov T. Suslov
هافبک
ورونا 0 پاس گل
Y. Kallon Y. Kallon
مهاجم
ورونا 0 پاس گل
چهاره بازیکن