هلاس ورونا

هلاس ورونا

تاریخ تاسیس: 1903

شهر: Verona

ورزشگاه: Stadio Marc'Antonio Bentegodi

ظرفیت: 39,211 نفر

Stadio Marc'Antonio Bentegodi

برنامه بازی های هلاس ورونا

چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1402
0 - 6
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402
0 - 1
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1402
0 - 1
شنبه، 30 اردیبهشت 1402
3 - 1
یکشنبه، 7 خرداد 1402
1 - 1
یکشنبه، 14 خرداد 1402
3 - 1
یکشنبه، 21 خرداد 1402
22:15

لیست بازیکنان

S. Verdi S. Verdi
هافبک
هلاس ورونا 5 گل
D. Lazović D. Lazović
هافبک
هلاس ورونا 4 گل
C. Ngonge C. Ngonge
هافبک
هلاس ورونا 3 گل
A. Gaich A. Gaich
مهاجم
هلاس ورونا 2 گل
D. Faraoni D. Faraoni
هافبک
هلاس ورونا 2 گل
F. Ceccherini F. Ceccherini
مدافع
هلاس ورونا 2 گل
F. Depaoli F. Depaoli
هافبک
هلاس ورونا 2 گل
J. Doig J. Doig
مدافع
هلاس ورونا 2 گل
T. Henry T. Henry
مهاجم
هلاس ورونا 2 گل
K. Lasagna K. Lasagna
مهاجم
هلاس ورونا 1 گل
M. Đurić M. Đurić
مهاجم
هلاس ورونا 1 گل
P. Dawidowicz P. Dawidowicz
مدافع
هلاس ورونا 1 گل
Y. Kallon Y. Kallon
مهاجم
هلاس ورونا 1 گل
A. Berardi A. Berardi
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
A. Hrustic A. Hrustic
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
A. Tameze A. Tameze
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
D. Coppola D. Coppola
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
D. Zeefuik D. Zeefuik
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
F. Terracciano F. Terracciano
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
G. Magnani G. Magnani
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
I. Hien I. Hien
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
I. Sulemana I. Sulemana
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
J. Braaf J. Braaf
مهاجم
هلاس ورونا 0 گل
J. Cabal J. Cabal
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
L. Montipò L. Montipò
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
M. Chiesa M. Chiesa
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
Miguel Veloso Miguel Veloso
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
O. Abildgaard O. Abildgaard
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
O. Duda O. Duda
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
P. Ankrah P. Ankrah
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
S. Perilli S. Perilli
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
D. Lazović D. Lazović
هافبک
هلاس ورونا 5 پاس گل
D. Faraoni D. Faraoni
هافبک
هلاس ورونا 3 پاس گل
J. Doig J. Doig
مدافع
هلاس ورونا 3 پاس گل
F. Depaoli F. Depaoli
هافبک
هلاس ورونا 2 پاس گل
K. Lasagna K. Lasagna
مهاجم
هلاس ورونا 2 پاس گل
C. Ngonge C. Ngonge
هافبک
هلاس ورونا 1 پاس گل
F. Terracciano F. Terracciano
هافبک
هلاس ورونا 1 پاس گل
G. Magnani G. Magnani
مدافع
هلاس ورونا 1 پاس گل
M. Đurić M. Đurić
مهاجم
هلاس ورونا 1 پاس گل
P. Dawidowicz P. Dawidowicz
مدافع
هلاس ورونا 1 پاس گل
Y. Kallon Y. Kallon
مهاجم
هلاس ورونا 1 پاس گل
A. Berardi A. Berardi
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
A. Gaich A. Gaich
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
A. Hrustic A. Hrustic
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
A. Tameze A. Tameze
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
D. Coppola D. Coppola
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
D. Zeefuik D. Zeefuik
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
F. Ceccherini F. Ceccherini
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
I. Hien I. Hien
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
I. Sulemana I. Sulemana
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
J. Braaf J. Braaf
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
J. Cabal J. Cabal
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
L. Montipò L. Montipò
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
M. Chiesa M. Chiesa
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
Miguel Veloso Miguel Veloso
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
O. Abildgaard O. Abildgaard
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
O. Duda O. Duda
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
P. Ankrah P. Ankrah
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
S. Perilli S. Perilli
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
S. Verdi S. Verdi
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
T. Henry T. Henry
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.