هلاس ورونا

هلاس ورونا

تاریخ تاسیس: 1903

شهر: Verona

ورزشگاه: Stadio Marc'Antonio Bentegodi

ظرفیت: 39,211 نفر

Stadio Marc'Antonio Bentegodi

برنامه بازی های هلاس ورونا

یکشنبه، 21 آذر 1400
1 - 2
یکشنبه، 28 آذر 1400
1 - 0
چهارشنبه، 1 دی 1400
1 - 1
پنجشنبه، 16 دی 1400
1 - 2
یکشنبه، 19 دی 1400
1 - 2
یکشنبه، 26 دی 1400
2 - 4
جمعه، 1 بهمن 1400
23:15

لیست بازیکنان

G. Simeone G. Simeone
مهاجم
هلاس ورونا 12 گل
A. Barak A. Barak
هافبک
هلاس ورونا 8 گل
G. Caprari G. Caprari
هافبک
هلاس ورونا 7 گل
N. Kalinić N. Kalinić
مهاجم
هلاس ورونا 3 گل
A. Tameze A. Tameze
هافبک
هلاس ورونا 2 گل
D. Faraoni D. Faraoni
هافبک
هلاس ورونا 2 گل
D. Bessa D. Bessa
هافبک
هلاس ورونا 1 گل
D. Lazović D. Lazović
هافبک
هلاس ورونا 1 گل
I. Ilić I. Ilić
هافبک
هلاس ورونا 1 گل
K. Lasagna K. Lasagna
مهاجم
هلاس ورونا 1 گل
A. Berardi A. Berardi
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
A. Ragusa A. Ragusa
مهاجم
هلاس ورونا 0 گل
B. Šutalo B. Šutalo
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
D. Coppola D. Coppola
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
F. Ceccherini F. Ceccherini
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
F. Depaoli F. Depaoli
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
G. Frabotta G. Frabotta
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
I. Pandur I. Pandur
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
K. Günter K. Günter
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
K. Rüegg K. Rüegg
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
L. Montipò L. Montipò
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
M. Cancellieri M. Cancellieri
مهاجم
هلاس ورونا 0 گل
M. Hongla M. Hongla
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
M. Stępiński M. Stępiński
مهاجم
هلاس ورونا 0 گل
Miguel Veloso Miguel Veloso
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
N. Casale N. Casale
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
P. Ankrah P. Ankrah
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
P. Dawidowicz P. Dawidowicz
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
G. Caprari G. Caprari
هافبک
هلاس ورونا 5 پاس گل
A. Barak A. Barak
هافبک
هلاس ورونا 4 پاس گل
D. Faraoni D. Faraoni
هافبک
هلاس ورونا 4 پاس گل
D. Lazović D. Lazović
هافبک
هلاس ورونا 3 پاس گل
Miguel Veloso Miguel Veloso
هافبک
هلاس ورونا 3 پاس گل
G. Simeone G. Simeone
مهاجم
هلاس ورونا 2 پاس گل
I. Ilić I. Ilić
هافبک
هلاس ورونا 2 پاس گل
K. Lasagna K. Lasagna
مهاجم
هلاس ورونا 2 پاس گل
N. Casale N. Casale
مدافع
هلاس ورونا 1 پاس گل
N. Kalinić N. Kalinić
مهاجم
هلاس ورونا 1 پاس گل
A. Berardi A. Berardi
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
A. Ragusa A. Ragusa
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
A. Tameze A. Tameze
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
B. Šutalo B. Šutalo
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
D. Bessa D. Bessa
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
D. Coppola D. Coppola
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
F. Ceccherini F. Ceccherini
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
F. Depaoli F. Depaoli
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
G. Frabotta G. Frabotta
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
I. Pandur I. Pandur
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
K. Günter K. Günter
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
K. Rüegg K. Rüegg
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
L. Montipò L. Montipò
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
M. Cancellieri M. Cancellieri
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
M. Hongla M. Hongla
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
M. Stępiński M. Stępiński
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
P. Ankrah P. Ankrah
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
P. Dawidowicz P. Dawidowicz
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.