هلاس ورونا

هلاس ورونا

تاریخ تاسیس: 1903

شهر: Verona

ورزشگاه: Stadio Marc'Antonio Bentegodi

ظرفیت: 39,211 نفر

Stadio Marc'Antonio Bentegodi

برنامه بازی های هلاس ورونا

دوشنبه، 9 آبان 1401
1 - 3
یکشنبه، 15 آبان 1401
2 - 0
پنجشنبه، 19 آبان 1401
0 - 1
یکشنبه، 22 آبان 1401
1 - 2
چهارشنبه، 14 دی 1401
17:00
دوشنبه، 19 دی 1401
21:00
شنبه، 24 دی 1401
23:15

لیست بازیکنان

J. Doig J. Doig
مدافع
هلاس ورونا 2 گل
T. Henry T. Henry
مهاجم
هلاس ورونا 2 گل
F. Ceccherini F. Ceccherini
مدافع
هلاس ورونا 1 گل
F. Depaoli F. Depaoli
هافبک
هلاس ورونا 1 گل
K. Günter K. Günter
مدافع
هلاس ورونا 1 گل
K. Lasagna K. Lasagna
مهاجم
هلاس ورونا 1 گل
P. Dawidowicz P. Dawidowicz
مدافع
هلاس ورونا 1 گل
S. Verdi S. Verdi
هافبک
هلاس ورونا 1 گل
Y. Kallon Y. Kallon
مهاجم
هلاس ورونا 1 گل
A. Berardi A. Berardi
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
A. Cortinovis A. Cortinovis
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
A. Hrustic A. Hrustic
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
A. Tameze A. Tameze
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
D. Coppola D. Coppola
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
D. Faraoni D. Faraoni
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
D. Lazović D. Lazović
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
F. Terracciano F. Terracciano
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
G. Magnani G. Magnani
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
I. Hien I. Hien
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
I. Ilić I. Ilić
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
I. Sulemana I. Sulemana
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
J. Cabal J. Cabal
مدافع
هلاس ورونا 0 گل
L. Montipò L. Montipò
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
M. Chiesa M. Chiesa
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
M. Hongla M. Hongla
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
M. Đurić M. Đurić
مهاجم
هلاس ورونا 0 گل
Miguel Veloso Miguel Veloso
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
P. Ankrah P. Ankrah
هافبک
هلاس ورونا 0 گل
R. Piccoli R. Piccoli
مهاجم
هلاس ورونا 0 گل
S. Perilli S. Perilli
دروازه بان
هلاس ورونا 0 گل
D. Faraoni D. Faraoni
هافبک
هلاس ورونا 2 پاس گل
F. Depaoli F. Depaoli
هافبک
هلاس ورونا 2 پاس گل
K. Lasagna K. Lasagna
مهاجم
هلاس ورونا 2 پاس گل
D. Lazović D. Lazović
هافبک
هلاس ورونا 1 پاس گل
J. Doig J. Doig
مدافع
هلاس ورونا 1 پاس گل
K. Günter K. Günter
مدافع
هلاس ورونا 1 پاس گل
A. Berardi A. Berardi
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
A. Cortinovis A. Cortinovis
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
A. Hrustic A. Hrustic
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
A. Tameze A. Tameze
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
D. Coppola D. Coppola
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
F. Ceccherini F. Ceccherini
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
F. Terracciano F. Terracciano
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
G. Magnani G. Magnani
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
I. Hien I. Hien
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
I. Ilić I. Ilić
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
I. Sulemana I. Sulemana
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
J. Cabal J. Cabal
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
L. Montipò L. Montipò
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
M. Chiesa M. Chiesa
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
M. Hongla M. Hongla
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
M. Đurić M. Đurić
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
Miguel Veloso Miguel Veloso
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
P. Ankrah P. Ankrah
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
P. Dawidowicz P. Dawidowicz
مدافع
هلاس ورونا 0 پاس گل
R. Piccoli R. Piccoli
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
S. Perilli S. Perilli
دروازه بان
هلاس ورونا 0 پاس گل
S. Verdi S. Verdi
هافبک
هلاس ورونا 0 پاس گل
T. Henry T. Henry
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
Y. Kallon Y. Kallon
مهاجم
هلاس ورونا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.