آنژه

آنژه

تاریخ تاسیس: 1919

شهر: Angers

ورزشگاه: Stade Raymond-Kopa

ظرفیت: 17,835 نفر

Stade Raymond-Kopa

برنامه بازی های آنژه

شنبه، 11 آبان 1398
1 - 0
شنبه، 18 آبان 1398
0 - 0
شنبه، 2 آذر 1398
1 - 0
شنبه، 9 آذر 1398
3 - 1
سه شنبه، 12 آذر 1398
0 - 2
شنبه، 16 آذر 1398
2 - 0
شنبه، 23 آذر 1398
22:30

لیست بازیکنان

C. Ninga C. Ninga
مهاجم
آنژه 3 گل
R. Alioui R. Alioui
مهاجم
آنژه 3 گل
El Melali El Melali
هافبک
آنژه 2 گل
S. Bahoken S. Bahoken
مهاجم
آنژه 2 گل
T. Mangani T. Mangani
هافبک
آنژه 2 گل
A. Fulgini A. Fulgini
هافبک
آنژه 1 گل
B. Santamaria B. Santamaria
هافبک
آنژه 1 گل
Mathias Lage Mathias Lage
هافبک
آنژه 1 گل
P. Capelle P. Capelle
هافبک
آنژه 1 گل
A. Bamba A. Bamba
مدافع
آنژه 0 گل
A. Bobichon A. Bobichon
مهاجم
آنژه 0 گل
A. Mandrea A. Mandrea
دروازه بان
آنژه 0 گل
Ait Nouri Ait Nouri
مدافع
آنژه 0 گل
Butelle Butelle
دروازه بان
آنژه 0 گل
Cristian López Cristian López
مهاجم
آنژه 0 گل
D. Petković D. Petković
دروازه بان
آنژه 0 گل
I. Cissé I. Cissé
مدافع
آنژه 0 گل
I. Traoré I. Traoré
مدافع
آنژه 0 گل
M. Pavlović M. Pavlović
مدافع
آنژه 0 گل
R. Thomas R. Thomas
مدافع
آنژه 0 گل
S. Thioub S. Thioub
هافبک
آنژه 0 گل
T. Pellenard T. Pellenard
مدافع
آنژه 0 گل
V. Manceau V. Manceau
مدافع
آنژه 0 گل
V. Pajot V. Pajot
هافبک
آنژه 0 گل
W. Kanga W. Kanga
مهاجم
آنژه 0 گل
Mathias Lage Mathias Lage
هافبک
آنژه 3 پاس گل
Ait Nouri Ait Nouri
مدافع
آنژه 2 پاس گل
P. Capelle P. Capelle
هافبک
آنژه 2 پاس گل
R. Thomas R. Thomas
مدافع
آنژه 2 پاس گل
C. Ninga C. Ninga
مهاجم
آنژه 1 پاس گل
R. Alioui R. Alioui
مهاجم
آنژه 1 پاس گل
S. Thioub S. Thioub
هافبک
آنژه 1 پاس گل
T. Mangani T. Mangani
هافبک
آنژه 1 پاس گل
V. Pajot V. Pajot
هافبک
آنژه 1 پاس گل
A. Bamba A. Bamba
مدافع
آنژه 0 پاس گل
A. Bobichon A. Bobichon
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
A. Fulgini A. Fulgini
هافبک
آنژه 0 پاس گل
A. Mandrea A. Mandrea
دروازه بان
آنژه 0 پاس گل
B. Santamaria B. Santamaria
هافبک
آنژه 0 پاس گل
Butelle Butelle
دروازه بان
آنژه 0 پاس گل
Cristian López Cristian López
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
D. Petković D. Petković
دروازه بان
آنژه 0 پاس گل
El Melali El Melali
هافبک
آنژه 0 پاس گل
I. Cissé I. Cissé
مدافع
آنژه 0 پاس گل
I. Traoré I. Traoré
مدافع
آنژه 0 پاس گل
M. Pavlović M. Pavlović
مدافع
آنژه 0 پاس گل
S. Bahoken S. Bahoken
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
T. Pellenard T. Pellenard
مدافع
آنژه 0 پاس گل
V. Manceau V. Manceau
مدافع
آنژه 0 پاس گل
W. Kanga W. Kanga
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.