آنژه

آنژه

تاریخ تاسیس: 1919

شهر: Angers

ورزشگاه: Stade Raymond-Kopa

ظرفیت: 17,835 نفر

Stade Raymond-Kopa

برنامه بازی های آنژه

شنبه، 28 فروردین 1400
0 - 3
چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400
5 - 0
یکشنبه، 5 اردیبهشت 1400
0 - 1
یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400
2 - 0
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
3 - 0
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
3 - 2
یکشنبه، 2 خرداد 1400
1 - 2

لیست بازیکنان

A. Fulgini A. Fulgini
هافبک
آنژه 7 گل
S. Bahoken S. Bahoken
مهاجم
آنژه 6 گل
L. Diony L. Diony
مهاجم
آنژه 5 گل
Mathias Lage Mathias Lage
هافبک
آنژه 4 گل
R. Thomas R. Thomas
مدافع
آنژه 4 گل
I. Traoré I. Traoré
مدافع
آنژه 3 گل
P. Capelle P. Capelle
هافبک
آنژه 3 گل
T. Mangani T. Mangani
هافبک
آنژه 3 گل
J. Cabot J. Cabot
هافبک
آنژه 1 گل
L. Coulibaly L. Coulibaly
هافبک
آنژه 1 گل
S. Boufal S. Boufal
هافبک
آنژه 1 گل
S. Thioub S. Thioub
هافبک
آنژه 1 گل
A. Bamba A. Bamba
مدافع
آنژه 0 گل
A. Bobichon A. Bobichon
هافبک
آنژه 0 گل
Bernardoni Bernardoni
دروازه بان
آنژه 0 گل
Butelle Butelle
دروازه بان
آنژه 0 گل
D. Petković D. Petković
دروازه بان
آنژه 0 گل
Doumbia Doumbia
مدافع
آنژه 0 گل
E. Diaw E. Diaw
مدافع
آنژه 0 گل
E. Ebosse E. Ebosse
مدافع
آنژه 0 گل
El Melali El Melali
هافبک
آنژه 0 گل
I. Amadou I. Amadou
هافبک
آنژه 0 گل
M. Cho M. Cho
مهاجم
آنژه 0 گل
M. Pavlović M. Pavlović
مدافع
آنژه 0 گل
N. Fatar N. Fatar
مهاجم
آنژه 0 گل
R. Alioui R. Alioui
مهاجم
آنژه 0 گل
V. Manceau V. Manceau
مدافع
آنژه 0 گل
W. Taibi W. Taibi
هافبک
آنژه 0 گل
Y. Fortune Y. Fortune
مهاجم
آنژه 0 گل
Z. Ould Khaled Z. Ould Khaled
مدافع
آنژه 0 گل
P. Capelle P. Capelle
هافبک
آنژه 3 پاس گل
T. Mangani T. Mangani
هافبک
آنژه 3 پاس گل
A. Fulgini A. Fulgini
هافبک
آنژه 2 پاس گل
I. Traoré I. Traoré
مدافع
آنژه 2 پاس گل
L. Diony L. Diony
مهاجم
آنژه 2 پاس گل
S. Bahoken S. Bahoken
مهاجم
آنژه 2 پاس گل
A. Bobichon A. Bobichon
هافبک
آنژه 1 پاس گل
Doumbia Doumbia
مدافع
آنژه 1 پاس گل
J. Cabot J. Cabot
هافبک
آنژه 1 پاس گل
L. Coulibaly L. Coulibaly
هافبک
آنژه 1 پاس گل
M. Pavlović M. Pavlović
مدافع
آنژه 1 پاس گل
Mathias Lage Mathias Lage
هافبک
آنژه 1 پاس گل
S. Thioub S. Thioub
هافبک
آنژه 1 پاس گل
A. Bamba A. Bamba
مدافع
آنژه 0 پاس گل
Bernardoni Bernardoni
دروازه بان
آنژه 0 پاس گل
Butelle Butelle
دروازه بان
آنژه 0 پاس گل
D. Petković D. Petković
دروازه بان
آنژه 0 پاس گل
E. Diaw E. Diaw
مدافع
آنژه 0 پاس گل
E. Ebosse E. Ebosse
مدافع
آنژه 0 پاس گل
El Melali El Melali
هافبک
آنژه 0 پاس گل
I. Amadou I. Amadou
هافبک
آنژه 0 پاس گل
M. Cho M. Cho
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
N. Fatar N. Fatar
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
R. Alioui R. Alioui
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
R. Thomas R. Thomas
مدافع
آنژه 0 پاس گل
S. Boufal S. Boufal
هافبک
آنژه 0 پاس گل
V. Manceau V. Manceau
مدافع
آنژه 0 پاس گل
W. Taibi W. Taibi
هافبک
آنژه 0 پاس گل
Y. Fortune Y. Fortune
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
Z. Ould Khaled Z. Ould Khaled
مدافع
آنژه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.