آنژه

آنژه

تاریخ تاسیس: 1919

شهر: Angers

ورزشگاه: Stade Raymond-Kopa

ظرفیت: 17,835 نفر

Stade Raymond-Kopa

برنامه بازی های آنژه

شنبه، 29 بهمن 1401
2 - 1
شنبه، 6 اسفند 1401
1 - 3
یکشنبه، 14 اسفند 1401
5 - 0
یکشنبه، 21 اسفند 1401
0 - 2
شنبه، 27 اسفند 1401
3 - 0
یکشنبه، 13 فروردین 1402
16:30
شنبه، 19 فروردین 1402
18:30

لیست بازیکنان

A. Hunou A. Hunou
هافبک
آنژه 3 گل
A. Salama A. Salama
مهاجم
آنژه 3 گل
A. Sima A. Sima
هافبک
آنژه 3 گل
N. Bentaleb N. Bentaleb
هافبک
آنژه 3 گل
L. Diony L. Diony
مهاجم
آنژه 2 گل
M. Blažič M. Blažič
مدافع
آنژه 2 گل
A. Bamba A. Bamba
مدافع
آنژه 0 گل
B. Mendy B. Mendy
مدافع
آنژه 0 گل
C. Hountondji C. Hountondji
مدافع
آنژه 0 گل
El Melali El Melali
هافبک
آنژه 0 گل
F. Ghoulam F. Ghoulam
مدافع
آنژه 0 گل
G. Nadje G. Nadje
مهاجم
آنژه 0 گل
H. Abdelli H. Abdelli
هافبک
آنژه 0 گل
H. Šabanović H. Šabanović
مدافع
آنژه 0 گل
I. Amadou I. Amadou
هافبک
آنژه 0 گل
I. Chetti I. Chetti
مدافع
آنژه 0 گل
I. Niane I. Niane
مهاجم
آنژه 0 گل
J. Mbock J. Mbock
مهاجم
آنژه 0 گل
M. Jakoliš M. Jakoliš
هافبک
آنژه 0 گل
N. Fatar N. Fatar
هافبک
آنژه 0 گل
O. Camara O. Camara
مدافع
آنژه 0 گل
P. Bernardoni P. Bernardoni
دروازه بان
آنژه 0 گل
P. Capelle P. Capelle
هافبک
آنژه 0 گل
R. Alioui R. Alioui
مهاجم
آنژه 0 گل
S. Doumbia S. Doumbia
مدافع
آنژه 0 گل
S. Thioub S. Thioub
هافبک
آنژه 0 گل
W. Taibi W. Taibi
هافبک
آنژه 0 گل
Y. Fofana Y. Fofana
دروازه بان
آنژه 0 گل
Y. Valery Y. Valery
مدافع
آنژه 0 گل
Z. Ould Khaled Z. Ould Khaled
مدافع
آنژه 0 گل
N. Bentaleb N. Bentaleb
هافبک
آنژه 3 پاس گل
P. Capelle P. Capelle
هافبک
آنژه 2 پاس گل
A. Hunou A. Hunou
هافبک
آنژه 1 پاس گل
A. Salama A. Salama
مهاجم
آنژه 1 پاس گل
S. Thioub S. Thioub
هافبک
آنژه 1 پاس گل
W. Taibi W. Taibi
هافبک
آنژه 1 پاس گل
A. Bamba A. Bamba
مدافع
آنژه 0 پاس گل
A. Sima A. Sima
هافبک
آنژه 0 پاس گل
B. Mendy B. Mendy
مدافع
آنژه 0 پاس گل
C. Hountondji C. Hountondji
مدافع
آنژه 0 پاس گل
El Melali El Melali
هافبک
آنژه 0 پاس گل
F. Ghoulam F. Ghoulam
مدافع
آنژه 0 پاس گل
G. Nadje G. Nadje
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
H. Abdelli H. Abdelli
هافبک
آنژه 0 پاس گل
H. Šabanović H. Šabanović
مدافع
آنژه 0 پاس گل
I. Amadou I. Amadou
هافبک
آنژه 0 پاس گل
I. Chetti I. Chetti
مدافع
آنژه 0 پاس گل
I. Niane I. Niane
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
J. Mbock J. Mbock
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
L. Diony L. Diony
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
M. Blažič M. Blažič
مدافع
آنژه 0 پاس گل
M. Jakoliš M. Jakoliš
هافبک
آنژه 0 پاس گل
N. Fatar N. Fatar
هافبک
آنژه 0 پاس گل
O. Camara O. Camara
مدافع
آنژه 0 پاس گل
P. Bernardoni P. Bernardoni
دروازه بان
آنژه 0 پاس گل
R. Alioui R. Alioui
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
S. Doumbia S. Doumbia
مدافع
آنژه 0 پاس گل
Y. Fofana Y. Fofana
دروازه بان
آنژه 0 پاس گل
Y. Valery Y. Valery
مدافع
آنژه 0 پاس گل
Z. Ould Khaled Z. Ould Khaled
مدافع
آنژه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.