آنژه

آنژه

تاریخ تاسیس: 1919

شهر: Angers

ورزشگاه: Stade Raymond-Kopa

ظرفیت: 17,835 نفر

Stade Raymond-Kopa

برنامه بازی های آنژه

یکشنبه، 31 مرداد 1400
1 - 1
یکشنبه، 7 شهریور 1400
2 - 0
یکشنبه، 21 شهریور 1400
1 - 1
یکشنبه، 28 شهریور 1400
1 - 4
چهارشنبه، 31 شهریور 1400
0 - 0
یکشنبه، 4 مهر 1400
16:30
یکشنبه، 11 مهر 1400
16:30

لیست بازیکنان

I. Traoré I. Traoré
مدافع
آنژه 2 گل
S. Boufal S. Boufal
هافبک
آنژه 2 گل
A. Ounahi A. Ounahi
هافبک
آنژه 1 گل
M. Cho M. Cho
مهاجم
آنژه 1 گل
R. Thomas R. Thomas
مدافع
آنژه 1 گل
S. Bahoken S. Bahoken
مهاجم
آنژه 1 گل
T. Mangani T. Mangani
هافبک
آنژه 1 گل
A. Bamba A. Bamba
مدافع
آنژه 0 گل
A. Bobichon A. Bobichon
هافبک
آنژه 0 گل
A. Fulgini A. Fulgini
هافبک
آنژه 0 گل
A. Mandrea A. Mandrea
دروازه بان
آنژه 0 گل
B. Brahimi B. Brahimi
مهاجم
آنژه 0 گل
B. Mendy B. Mendy
مدافع
آنژه 0 گل
C. Ninga C. Ninga
مهاجم
آنژه 0 گل
D. Petković D. Petković
دروازه بان
آنژه 0 گل
E. Ebosse E. Ebosse
مدافع
آنژه 0 گل
El Melali El Melali
هافبک
آنژه 0 گل
J. Cabot J. Cabot
هافبک
آنژه 0 گل
Mathias Lage Mathias Lage
هافبک
آنژه 0 گل
N. Fatar N. Fatar
مهاجم
آنژه 0 گل
P. Bernardoni P. Bernardoni
دروازه بان
آنژه 0 گل
P. Capelle P. Capelle
هافبک
آنژه 0 گل
S. Doumbia S. Doumbia
مدافع
آنژه 0 گل
S. Thioub S. Thioub
هافبک
آنژه 0 گل
V. Manceau V. Manceau
مدافع
آنژه 0 گل
W. Taibi W. Taibi
هافبک
آنژه 0 گل
Z. Ould Khaled Z. Ould Khaled
مدافع
آنژه 0 گل
J. Cabot J. Cabot
هافبک
آنژه 2 پاس گل
T. Mangani T. Mangani
هافبک
آنژه 2 پاس گل
A. Fulgini A. Fulgini
هافبک
آنژه 1 پاس گل
Mathias Lage Mathias Lage
هافبک
آنژه 1 پاس گل
A. Bamba A. Bamba
مدافع
آنژه 0 پاس گل
A. Bobichon A. Bobichon
هافبک
آنژه 0 پاس گل
A. Mandrea A. Mandrea
دروازه بان
آنژه 0 پاس گل
A. Ounahi A. Ounahi
هافبک
آنژه 0 پاس گل
B. Brahimi B. Brahimi
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
B. Mendy B. Mendy
مدافع
آنژه 0 پاس گل
C. Ninga C. Ninga
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
D. Petković D. Petković
دروازه بان
آنژه 0 پاس گل
E. Ebosse E. Ebosse
مدافع
آنژه 0 پاس گل
El Melali El Melali
هافبک
آنژه 0 پاس گل
I. Traoré I. Traoré
مدافع
آنژه 0 پاس گل
M. Cho M. Cho
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
N. Fatar N. Fatar
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
P. Bernardoni P. Bernardoni
دروازه بان
آنژه 0 پاس گل
P. Capelle P. Capelle
هافبک
آنژه 0 پاس گل
R. Thomas R. Thomas
مدافع
آنژه 0 پاس گل
S. Bahoken S. Bahoken
مهاجم
آنژه 0 پاس گل
S. Boufal S. Boufal
هافبک
آنژه 0 پاس گل
S. Doumbia S. Doumbia
مدافع
آنژه 0 پاس گل
S. Thioub S. Thioub
هافبک
آنژه 0 پاس گل
V. Manceau V. Manceau
مدافع
آنژه 0 پاس گل
W. Taibi W. Taibi
هافبک
آنژه 0 پاس گل
Z. Ould Khaled Z. Ould Khaled
مدافع
آنژه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.