استراسبورگ

استراسبورگ

تاریخ تاسیس: 1906

شهر: Angers

ورزشگاه: Stade de la Meinau

ظرفیت: 26,109 نفر

Stade de la Meinau

برنامه بازی های استراسبورگ

یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402
0 - 2
جمعه، 8 اردیبهشت 1402
1 - 2
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402
0 - 2
شنبه، 23 اردیبهشت 1402
2 - 0
یکشنبه، 31 اردیبهشت 1402
1 - 1
شنبه، 6 خرداد 1402
1 - 1
شنبه، 13 خرداد 1402
2 - 1

لیست بازیکنان

H. Diallo H. Diallo
مهاجم
استراسبورگ 20 گل
K. Gameiro K. Gameiro
مهاجم
استراسبورگ 10 گل
J. Aholou J. Aholou
هافبک
استراسبورگ 3 گل
L. Mothiba L. Mothiba
مهاجم
استراسبورگ 3 گل
M. Diarra M. Diarra
مهاجم
استراسبورگ 3 گل
J. Bellegarde J. Bellegarde
هافبک
استراسبورگ 2 گل
A. Djiku A. Djiku
مدافع
استراسبورگ 1 گل
G. Nyamsi G. Nyamsi
مدافع
استراسبورگ 1 گل
I. Doukouré I. Doukouré
مدافع
استراسبورگ 1 گل
M. Sanson M. Sanson
هافبک
استراسبورگ 1 گل
S. Prcić S. Prcić
هافبک
استراسبورگ 1 گل
A. Nanah A. Nanah
مدافع
استراسبورگ 0 گل
A. Nuss A. Nuss
مدافع
استراسبورگ 0 گل
C. Dagba C. Dagba
مدافع
استراسبورگ 0 گل
D. Jean D. Jean
هافبک
استراسبورگ 0 گل
D. Liénard D. Liénard
هافبک
استراسبورگ 0 گل
E. Kawashima E. Kawashima
دروازه بان
استراسبورگ 0 گل
E. Sobol E. Sobol
مدافع
استراسبورگ 0 گل
F. Guilbert F. Guilbert
مدافع
استراسبورگ 0 گل
I. Sissoko I. Sissoko
هافبک
استراسبورگ 0 گل
J. Robinand J. Robinand
هافبک
استراسبورگ 0 گل
L. Perrin L. Perrin
مدافع
استراسبورگ 0 گل
M. Le Marchand M. Le Marchand
مدافع
استراسبورگ 0 گل
M. Sels M. Sels
دروازه بان
استراسبورگ 0 گل
N. Kandil N. Kandil
هافبک
استراسبورگ 0 گل
R. Risser R. Risser
دروازه بان
استراسبورگ 0 گل
T. Delaine T. Delaine
مدافع
استراسبورگ 0 گل
J. Bellegarde J. Bellegarde
هافبک
استراسبورگ 6 پاس گل
A. Djiku A. Djiku
مدافع
استراسبورگ 2 پاس گل
I. Sissoko I. Sissoko
هافبک
استراسبورگ 2 پاس گل
M. Diarra M. Diarra
مهاجم
استراسبورگ 2 پاس گل
M. Sanson M. Sanson
هافبک
استراسبورگ 2 پاس گل
T. Delaine T. Delaine
مدافع
استراسبورگ 2 پاس گل
E. Sobol E. Sobol
مدافع
استراسبورگ 1 پاس گل
F. Guilbert F. Guilbert
مدافع
استراسبورگ 1 پاس گل
G. Nyamsi G. Nyamsi
مدافع
استراسبورگ 1 پاس گل
H. Diallo H. Diallo
مهاجم
استراسبورگ 1 پاس گل
I. Doukouré I. Doukouré
مدافع
استراسبورگ 1 پاس گل
J. Aholou J. Aholou
هافبک
استراسبورگ 1 پاس گل
L. Perrin L. Perrin
مدافع
استراسبورگ 1 پاس گل
N. Kandil N. Kandil
هافبک
استراسبورگ 1 پاس گل
S. Prcić S. Prcić
هافبک
استراسبورگ 1 پاس گل
A. Nanah A. Nanah
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
A. Nuss A. Nuss
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
C. Dagba C. Dagba
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
D. Jean D. Jean
هافبک
استراسبورگ 0 پاس گل
D. Liénard D. Liénard
هافبک
استراسبورگ 0 پاس گل
E. Kawashima E. Kawashima
دروازه بان
استراسبورگ 0 پاس گل
J. Robinand J. Robinand
هافبک
استراسبورگ 0 پاس گل
K. Gameiro K. Gameiro
مهاجم
استراسبورگ 0 پاس گل
L. Mothiba L. Mothiba
مهاجم
استراسبورگ 0 پاس گل
M. Le Marchand M. Le Marchand
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
M. Sels M. Sels
دروازه بان
استراسبورگ 0 پاس گل
R. Risser R. Risser
دروازه بان
استراسبورگ 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.