استراسبورگ

استراسبورگ

تاریخ تاسیس: 1906

شهر: Angers

ورزشگاه: Stade de la Meinau

ظرفیت: 26,109 نفر

Stade de la Meinau

برنامه بازی های استراسبورگ

شنبه، 4 آذر 1402
1 - 1
جمعه، 10 آذر 1402
2 - 1
پنجشنبه، 16 آذر 1402
1 - 1
یکشنبه، 19 آذر 1402
2 - 1
یکشنبه، 26 آذر 1402
17:30
چهارشنبه، 29 آذر 1402
23:30
شنبه، 23 دی 1402
17:00

لیست بازیکنان

E. Emegha E. Emegha
مهاجم
استراسبورگ 4 گل
L. Mothiba L. Mothiba
مهاجم
استراسبورگ 3 گل
K. Gameiro K. Gameiro
مهاجم
استراسبورگ 1 گل
L. Sylla L. Sylla
مدافع
استراسبورگ 1 گل
M. Diarra M. Diarra
هافبک
استراسبورگ 1 گل
M. Dion M. Dion
مهاجم
استراسبورگ 1 گل
A. Bellaarouch A. Bellaarouch
دروازه بان
استراسبورگ 0 گل
A. Nanah A. Nanah
مدافع
استراسبورگ 0 گل
A. Nuss A. Nuss
مدافع
استراسبورگ 0 گل
D. Bakwa D. Bakwa
هافبک
استراسبورگ 0 گل
D. Jean D. Jean
هافبک
استراسبورگ 0 گل
E. Kawashima E. Kawashima
دروازه بان
استراسبورگ 0 گل
E. Sobol E. Sobol
مدافع
استراسبورگ 0 گل
F. Guilbert F. Guilbert
مدافع
استراسبورگ 0 گل
G. Nyamsi G. Nyamsi
مدافع
استراسبورگ 0 گل
I. Doukouré I. Doukouré
مدافع
استراسبورگ 0 گل
I. Sissoko I. Sissoko
هافبک
استراسبورگ 0 گل
J. Aholou J. Aholou
هافبک
استراسبورگ 0 گل
J. Deminguet J. Deminguet
هافبک
استراسبورگ 0 گل
J. Mwanga J. Mwanga
مدافع
استراسبورگ 0 گل
J. Robinand J. Robinand
هافبک
استراسبورگ 0 گل
K. Fila K. Fila
مدافع
استراسبورگ 0 گل
L. Perrin L. Perrin
مدافع
استراسبورگ 0 گل
M. Sels M. Sels
دروازه بان
استراسبورگ 0 گل
M. Senaya M. Senaya
مدافع
استراسبورگ 0 گل
N. Kandil N. Kandil
هافبک
استراسبورگ 0 گل
S. Baseya S. Baseya
مدافع
استراسبورگ 0 گل
S. Prcić S. Prcić
هافبک
استراسبورگ 0 گل
S. Sow S. Sow
مدافع
استراسبورگ 0 گل
T. Delaine T. Delaine
مدافع
استراسبورگ 0 گل
Ângelo Ângelo
هافبک
استراسبورگ 0 گل
K. Gameiro K. Gameiro
مهاجم
استراسبورگ 1 پاس گل
L. Perrin L. Perrin
مدافع
استراسبورگ 1 پاس گل
M. Diarra M. Diarra
هافبک
استراسبورگ 1 پاس گل
M. Dion M. Dion
مهاجم
استراسبورگ 1 پاس گل
T. Delaine T. Delaine
مدافع
استراسبورگ 1 پاس گل
Ângelo Ângelo
هافبک
استراسبورگ 1 پاس گل
A. Bellaarouch A. Bellaarouch
دروازه بان
استراسبورگ 0 پاس گل
A. Nanah A. Nanah
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
A. Nuss A. Nuss
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
D. Bakwa D. Bakwa
هافبک
استراسبورگ 0 پاس گل
D. Jean D. Jean
هافبک
استراسبورگ 0 پاس گل
E. Emegha E. Emegha
مهاجم
استراسبورگ 0 پاس گل
E. Kawashima E. Kawashima
دروازه بان
استراسبورگ 0 پاس گل
E. Sobol E. Sobol
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
F. Guilbert F. Guilbert
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
G. Nyamsi G. Nyamsi
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
I. Doukouré I. Doukouré
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
I. Sissoko I. Sissoko
هافبک
استراسبورگ 0 پاس گل
J. Aholou J. Aholou
هافبک
استراسبورگ 0 پاس گل
J. Deminguet J. Deminguet
هافبک
استراسبورگ 0 پاس گل
J. Mwanga J. Mwanga
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
J. Robinand J. Robinand
هافبک
استراسبورگ 0 پاس گل
K. Fila K. Fila
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
L. Mothiba L. Mothiba
مهاجم
استراسبورگ 0 پاس گل
L. Sylla L. Sylla
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
M. Sels M. Sels
دروازه بان
استراسبورگ 0 پاس گل
M. Senaya M. Senaya
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
N. Kandil N. Kandil
هافبک
استراسبورگ 0 پاس گل
S. Baseya S. Baseya
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
S. Prcić S. Prcić
هافبک
استراسبورگ 0 پاس گل
S. Sow S. Sow
مدافع
استراسبورگ 0 پاس گل
چهاره بازیکن