تروا

تروا

تاریخ تاسیس: 1986

شهر: Troyes

ورزشگاه: Stade de l'Aube

ظرفیت: 21,877 نفر

Stade de l'Aube

برنامه بازی های تروا

یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402
2 - 2
یکشنبه، 10 اردیبهشت 1402
0 - 1
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402
1 - 3
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1402
4 - 0
یکشنبه، 31 اردیبهشت 1402
1 - 1
شنبه، 6 خرداد 1402
2 - 1
شنبه، 13 خرداد 1402
1 - 1

لیست بازیکنان

Mama Baldé Mama Baldé
هافبک
تروا 12 گل
Rony Lopes Rony Lopes
هافبک
تروا 7 گل
R. Ripart R. Ripart
هافبک
تروا 4 گل
W. Odobert W. Odobert
مهاجم
تروا 4 گل
X. Chavalerin X. Chavalerin
هافبک
تروا 4 گل
F. Tardieu F. Tardieu
هافبک
تروا 3 گل
I. Ugbo I. Ugbo
مهاجم
تروا 2 گل
J. Porozo J. Porozo
مدافع
تروا 2 گل
A. Palaversa A. Palaversa
هافبک
تروا 1 گل
Abdu Conté Abdu Conté
مدافع
تروا 1 گل
R. Kouamé R. Kouamé
هافبک
تروا 1 گل
Y. Larouci Y. Larouci
مدافع
تروا 1 گل
Y. Salmier Y. Salmier
مدافع
تروا 1 گل
A. Bruus A. Bruus
هافبک
تروا 0 گل
A. Rami A. Rami
مدافع
تروا 0 گل
A. Tibidi A. Tibidi
مهاجم
تروا 0 گل
B. Dominguès B. Dominguès
هافبک
تروا 0 گل
C. Bombo C. Bombo
هافبک
تروا 0 گل
D. Mazou-Sacko D. Mazou-Sacko
هافبک
تروا 0 گل
E. N'jo E. N'jo
مهاجم
تروا 0 گل
E. Palmer-Brown E. Palmer-Brown
مدافع
تروا 0 گل
G. Gallon G. Gallon
دروازه بان
تروا 0 گل
G. Rodrigues G. Rodrigues
مهاجم
تروا 0 گل
J. Moulin J. Moulin
دروازه بان
تروا 0 گل
J. Reine-Adelaide J. Reine-Adelaide
هافبک
تروا 0 گل
K. Azamoum K. Azamoum
هافبک
تروا 0 گل
K. Dong K. Dong
هافبک
تروا 0 گل
L. Agoume L. Agoume
هافبک
تروا 0 گل
M. Camara M. Camara
مهاجم
تروا 0 گل
M. Lis M. Lis
دروازه بان
تروا 0 گل
M. Moreno M. Moreno
مهاجم
تروا 0 گل
O. El Hajjam O. El Hajjam
مدافع
تروا 0 گل
P. Yade P. Yade
هافبک
تروا 0 گل
R. Bouallak R. Bouallak
دروازه بان
تروا 0 گل
S. Rénot S. Rénot
دروازه بان
تروا 0 گل
T. Baldé T. Baldé
مدافع
تروا 0 گل
T. Dingome T. Dingome
هافبک
تروا 0 گل
T. Zoukrou T. Zoukrou
مدافع
تروا 0 گل
Rony Lopes Rony Lopes
هافبک
تروا 5 پاس گل
Mama Baldé Mama Baldé
هافبک
تروا 3 پاس گل
A. Bruus A. Bruus
هافبک
تروا 2 پاس گل
Abdu Conté Abdu Conté
مدافع
تروا 2 پاس گل
P. Yade P. Yade
هافبک
تروا 2 پاس گل
W. Odobert W. Odobert
مهاجم
تروا 2 پاس گل
X. Chavalerin X. Chavalerin
هافبک
تروا 2 پاس گل
A. Rami A. Rami
مدافع
تروا 1 پاس گل
I. Ugbo I. Ugbo
مهاجم
تروا 1 پاس گل
J. Reine-Adelaide J. Reine-Adelaide
هافبک
تروا 1 پاس گل
L. Agoume L. Agoume
هافبک
تروا 1 پاس گل
R. Kouamé R. Kouamé
هافبک
تروا 1 پاس گل
R. Ripart R. Ripart
هافبک
تروا 1 پاس گل
T. Baldé T. Baldé
مدافع
تروا 1 پاس گل
Y. Larouci Y. Larouci
مدافع
تروا 1 پاس گل
A. Palaversa A. Palaversa
هافبک
تروا 0 پاس گل
A. Tibidi A. Tibidi
مهاجم
تروا 0 پاس گل
B. Dominguès B. Dominguès
هافبک
تروا 0 پاس گل
C. Bombo C. Bombo
هافبک
تروا 0 پاس گل
D. Mazou-Sacko D. Mazou-Sacko
هافبک
تروا 0 پاس گل
E. N'jo E. N'jo
مهاجم
تروا 0 پاس گل
E. Palmer-Brown E. Palmer-Brown
مدافع
تروا 0 پاس گل
F. Tardieu F. Tardieu
هافبک
تروا 0 پاس گل
G. Gallon G. Gallon
دروازه بان
تروا 0 پاس گل
G. Rodrigues G. Rodrigues
مهاجم
تروا 0 پاس گل
J. Moulin J. Moulin
دروازه بان
تروا 0 پاس گل
J. Porozo J. Porozo
مدافع
تروا 0 پاس گل
K. Azamoum K. Azamoum
هافبک
تروا 0 پاس گل
K. Dong K. Dong
هافبک
تروا 0 پاس گل
M. Camara M. Camara
مهاجم
تروا 0 پاس گل
M. Lis M. Lis
دروازه بان
تروا 0 پاس گل
M. Moreno M. Moreno
مهاجم
تروا 0 پاس گل
O. El Hajjam O. El Hajjam
مدافع
تروا 0 پاس گل
R. Bouallak R. Bouallak
دروازه بان
تروا 0 پاس گل
S. Rénot S. Rénot
دروازه بان
تروا 0 پاس گل
T. Dingome T. Dingome
هافبک
تروا 0 پاس گل
T. Zoukrou T. Zoukrou
مدافع
تروا 0 پاس گل
Y. Salmier Y. Salmier
مدافع
تروا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.