رن

رن

تاریخ تاسیس: 1901

شهر: Rennes

ورزشگاه: Roazhon Park

ظرفیت: 31,127 نفر

Roazhon Park

برنامه بازی های رن

پنجشنبه، 4 اسفند 1401
2 - 1
یکشنبه، 7 اسفند 1401
0 - 1
یکشنبه، 14 اسفند 1401
0 - 1
شنبه، 20 اسفند 1401
0 - 0
یکشنبه، 28 اسفند 1401
0 - 2
شنبه، 12 فروردین 1402
22:30
یکشنبه، 20 فروردین 1402
14:30

لیست بازیکنان

A. Gouiri A. Gouiri
مهاجم
رن 9 گل
M. Terrier M. Terrier
هافبک
رن 9 گل
M. Kalimuendo M. Kalimuendo
مهاجم
رن 7 گل
K. Toko Ekambi K. Toko Ekambi
هافبک
رن 5 گل
B. Bourigeaud B. Bourigeaud
هافبک
رن 3 گل
D. Doué D. Doué
هافبک
رن 3 گل
A. Theate A. Theate
مدافع
رن 2 گل
F. Tait F. Tait
هافبک
رن 2 گل
B. Santamaria B. Santamaria
هافبک
رن 1 گل
H. Traoré H. Traoré
مدافع
رن 1 گل
J. Doku J. Doku
هافبک
رن 1 گل
J. Rodon J. Rodon
مدافع
رن 1 گل
L. Majer L. Majer
هافبک
رن 1 گل
A. Truffert A. Truffert
مدافع
رن 0 گل
B. Meling B. Meling
مدافع
رن 0 گل
C. Ugochukwu C. Ugochukwu
هافبک
رن 0 گل
C. Wooh C. Wooh
مدافع
رن 0 گل
D. Alemdar D. Alemdar
دروازه بان
رن 0 گل
D. Spence D. Spence
مدافع
رن 0 گل
G. Doué G. Doué
مدافع
رن 0 گل
I. Salah I. Salah
هافبک
رن 0 گل
J. Belocian J. Belocian
هافبک
رن 0 گل
L. Assignon L. Assignon
مدافع
رن 0 گل
M. Guclu M. Guclu
مهاجم
رن 0 گل
N. Françoise N. Françoise
هافبک
رن 0 گل
R. Salin R. Salin
دروازه بان
رن 0 گل
S. Mandanda S. Mandanda
دروازه بان
رن 0 گل
W. Omari W. Omari
مدافع
رن 0 گل
Xeka Xeka
هافبک
رن 0 گل
A. Truffert A. Truffert
مدافع
رن 6 پاس گل
B. Bourigeaud B. Bourigeaud
هافبک
رن 6 پاس گل
M. Terrier M. Terrier
هافبک
رن 4 پاس گل
L. Majer L. Majer
هافبک
رن 3 پاس گل
F. Tait F. Tait
هافبک
رن 2 پاس گل
H. Traoré H. Traoré
مدافع
رن 2 پاس گل
K. Toko Ekambi K. Toko Ekambi
هافبک
رن 2 پاس گل
M. Kalimuendo M. Kalimuendo
مهاجم
رن 2 پاس گل
A. Gouiri A. Gouiri
مهاجم
رن 1 پاس گل
C. Ugochukwu C. Ugochukwu
هافبک
رن 1 پاس گل
D. Doué D. Doué
هافبک
رن 1 پاس گل
L. Assignon L. Assignon
مدافع
رن 1 پاس گل
S. Mandanda S. Mandanda
دروازه بان
رن 1 پاس گل
A. Theate A. Theate
مدافع
رن 0 پاس گل
B. Meling B. Meling
مدافع
رن 0 پاس گل
B. Santamaria B. Santamaria
هافبک
رن 0 پاس گل
C. Wooh C. Wooh
مدافع
رن 0 پاس گل
D. Alemdar D. Alemdar
دروازه بان
رن 0 پاس گل
D. Spence D. Spence
مدافع
رن 0 پاس گل
G. Doué G. Doué
مدافع
رن 0 پاس گل
I. Salah I. Salah
هافبک
رن 0 پاس گل
J. Belocian J. Belocian
هافبک
رن 0 پاس گل
J. Doku J. Doku
هافبک
رن 0 پاس گل
J. Rodon J. Rodon
مدافع
رن 0 پاس گل
M. Guclu M. Guclu
مهاجم
رن 0 پاس گل
N. Françoise N. Françoise
هافبک
رن 0 پاس گل
R. Salin R. Salin
دروازه بان
رن 0 پاس گل
W. Omari W. Omari
مدافع
رن 0 پاس گل
Xeka Xeka
هافبک
رن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.