سنت اتین

سنت اتین

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: Saint-Ètienne

ورزشگاه: Stade Geoffroy-Guichard

ظرفیت: 41,965 نفر

Stade Geoffroy-Guichard

برنامه بازی های سنت اتین

یکشنبه، 29 فروردین 1400
3 - 2
شنبه، 4 اردیبهشت 1400
1 - 2
یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400
1 - 2
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
1 - 0
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
0 - 0
یکشنبه، 2 خرداد 1400
0 - 1
یکشنبه، 17 مرداد 1400
17:30

لیست بازیکنان

دروازه بانان

مربی

افتخارات

لیگ 1 فرانسه لیگ 1 فرانسه 10 قهرمانی
1956/1957 | 1963/1964 | 1966/1967 | 1967/1968 | 1968/1969 | 1969/1970 | 1973/1974 | 1974/1975 | 1975/1976 | 1980/1981
جام حذفی فرانسه جام حذفی فرانسه 6 قهرمانی
1961/1962 | 1967/1968 | 1969/1970 | 1973/1974 | 1974/1975 | 1976/1977
سوپر جام فرانسه سوپر جام فرانسه 5 قهرمانی
1957/1958 | 1962/1963 | 1967/1968 | 1968/1969 | 1969/1970
A. Aouchiche A. Aouchiche
هافبک
سنت اتین 0 گل
A. Modeste A. Modeste
مهاجم
سنت اتین 0 گل
A. Moueffek A. Moueffek
هافبک
سنت اتین 0 گل
A. Nordin A. Nordin
هافبک
سنت اتین 0 گل
A. Sidibe A. Sidibe
مهاجم
سنت اتین 0 گل
B. Benkhedim B. Benkhedim
هافبک
سنت اتین 0 گل
B. Gabard B. Gabard
هافبک
سنت اتین 0 گل
Bouanga Bouanga
هافبک
سنت اتین 0 گل
C. Abi C. Abi
مهاجم
سنت اتین 0 گل
Camara Camara
هافبک
سنت اتین 0 گل
E. Green E. Green
دروازه بان
سنت اتین 0 گل
E. Indjai Correia E. Indjai Correia
هافبک
سنت اتین 0 گل
Gabriel Silva Gabriel Silva
مدافع
سنت اتین 0 گل
H. Moukoudi H. Moukoudi
مدافع
سنت اتین 0 گل
Kolodziejczak Kolodziejczak
مدافع
سنت اتین 0 گل
L. Gourna-Douath L. Gourna-Douath
هافبک
سنت اتین 0 گل
M. Rivera M. Rivera
مهاجم
سنت اتین 0 گل
M. Trauco M. Trauco
مدافع
سنت اتین 0 گل
M. Tshibuabua M. Tshibuabua
مدافع
سنت اتین 0 گل
P. Cissé P. Cissé
مدافع
سنت اتین 0 گل
R. Boudebouz R. Boudebouz
هافبک
سنت اتین 0 گل
R. Souici R. Souici
هافبک
سنت اتین 0 گل
Retsos Retsos
مدافع
سنت اتین 0 گل
S. Bajic S. Bajic
دروازه بان
سنت اتین 0 گل
S. Sow S. Sow
مدافع
سنت اتین 0 گل
Sissoko Sissoko
مدافع
سنت اتین 0 گل
T. Tormin T. Tormin
مهاجم
سنت اتین 0 گل
W. Khazri W. Khazri
مهاجم
سنت اتین 0 گل
Y. Macon Y. Macon
مدافع
سنت اتین 0 گل
Y. Neyou Noupa Y. Neyou Noupa
هافبک
سنت اتین 0 گل
Z. Youssouf Z. Youssouf
هافبک
سنت اتین 0 گل
A. Aouchiche A. Aouchiche
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
A. Modeste A. Modeste
مهاجم
سنت اتین 0 پاس گل
A. Moueffek A. Moueffek
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
A. Nordin A. Nordin
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
A. Sidibe A. Sidibe
مهاجم
سنت اتین 0 پاس گل
B. Benkhedim B. Benkhedim
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
B. Gabard B. Gabard
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
Bouanga Bouanga
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
C. Abi C. Abi
مهاجم
سنت اتین 0 پاس گل
Camara Camara
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
E. Green E. Green
دروازه بان
سنت اتین 0 پاس گل
E. Indjai Correia E. Indjai Correia
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
Gabriel Silva Gabriel Silva
مدافع
سنت اتین 0 پاس گل
H. Moukoudi H. Moukoudi
مدافع
سنت اتین 0 پاس گل
Kolodziejczak Kolodziejczak
مدافع
سنت اتین 0 پاس گل
L. Gourna-Douath L. Gourna-Douath
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
M. Rivera M. Rivera
مهاجم
سنت اتین 0 پاس گل
M. Trauco M. Trauco
مدافع
سنت اتین 0 پاس گل
M. Tshibuabua M. Tshibuabua
مدافع
سنت اتین 0 پاس گل
P. Cissé P. Cissé
مدافع
سنت اتین 0 پاس گل
R. Boudebouz R. Boudebouz
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
R. Souici R. Souici
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
Retsos Retsos
مدافع
سنت اتین 0 پاس گل
S. Bajic S. Bajic
دروازه بان
سنت اتین 0 پاس گل
S. Sow S. Sow
مدافع
سنت اتین 0 پاس گل
Sissoko Sissoko
مدافع
سنت اتین 0 پاس گل
T. Tormin T. Tormin
مهاجم
سنت اتین 0 پاس گل
W. Khazri W. Khazri
مهاجم
سنت اتین 0 پاس گل
Y. Macon Y. Macon
مدافع
سنت اتین 0 پاس گل
Y. Neyou Noupa Y. Neyou Noupa
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
Z. Youssouf Z. Youssouf
هافبک
سنت اتین 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.