لیل

لیل

تاریخ تاسیس: 1944

شهر: Villeneuve d'Ascq

ورزشگاه: Stade Pierre-Mauroy

ظرفیت: 50,083 نفر

Stade Pierre-Mauroy

برنامه بازی های لیل

شنبه، 13 آبان 1402
0 - 0
یکشنبه، 21 آبان 1402
1 - 1
یکشنبه، 5 آذر 1402
0 - 2
یکشنبه، 12 آذر 1402
2 - 0
یکشنبه، 19 آذر 1402
17:30
یکشنبه، 26 آذر 1402
23:15
چهارشنبه، 29 آذر 1402
23:30

لیست بازیکنان

J. David J. David
مهاجم
لیل 4 گل
B. Diakité B. Diakité
مدافع
لیل 3 گل
Y. Yazıcı Y. Yazıcı
هافبک
لیل 3 گل
B. André B. André
هافبک
لیل 2 گل
L. Yoro L. Yoro
مدافع
لیل 2 گل
A. Ounas A. Ounas
هافبک
لیل 1 گل
E. Zhegrova E. Zhegrova
هافبک
لیل 1 گل
I. Cavaleiro I. Cavaleiro
هافبک
لیل 1 گل
T. Santos T. Santos
مدافع
لیل 1 گل
A. Bouaddi A. Bouaddi
هافبک
لیل 0 گل
A. Gomes A. Gomes
هافبک
لیل 0 گل
A. Jakubech A. Jakubech
دروازه بان
لیل 0 گل
A. Malouda A. Malouda
هافبک
لیل 0 گل
A. Messoussa A. Messoussa
مهاجم
لیل 0 گل
A. Ribeiro A. Ribeiro
مدافع
لیل 0 گل
A. Virginius A. Virginius
هافبک
لیل 0 گل
A. Zedadka A. Zedadka
مدافع
لیل 0 گل
G. Gudmundsson G. Gudmundsson
مدافع
لیل 0 گل
H. Haraldsson H. Haraldsson
هافبک
لیل 0 گل
I. Bouleghcha I. Bouleghcha
مدافع
لیل 0 گل
I. Miramón I. Miramón
هافبک
لیل 0 گل
Ismaily Ismaily
مدافع
لیل 0 گل
L. Chevalier L. Chevalier
دروازه بان
لیل 0 گل
M. Kapı M. Kapı
هافبک
لیل 0 گل
N. Bentaleb N. Bentaleb
هافبک
لیل 0 گل
N. Innocenti N. Innocenti
مدافع
لیل 0 گل
O. Touré O. Touré
مدافع
لیل 0 گل
R. Ascone R. Ascone
مدافع
لیل 0 گل
R. Cabella R. Cabella
هافبک
لیل 0 گل
S. Umtiti S. Umtiti
مدافع
لیل 0 گل
T. Djaló T. Djaló
مدافع
لیل 0 گل
T. Negrel T. Negrel
دروازه بان
لیل 0 گل
V. Mannone V. Mannone
دروازه بان
لیل 0 گل
E. Zhegrova E. Zhegrova
هافبک
لیل 4 پاس گل
A. Gomes A. Gomes
هافبک
لیل 2 پاس گل
B. Diakité B. Diakité
مدافع
لیل 1 پاس گل
I. Cavaleiro I. Cavaleiro
هافبک
لیل 1 پاس گل
Ismaily Ismaily
مدافع
لیل 1 پاس گل
J. David J. David
مهاجم
لیل 1 پاس گل
R. Cabella R. Cabella
هافبک
لیل 1 پاس گل
Y. Yazıcı Y. Yazıcı
هافبک
لیل 1 پاس گل
A. Bouaddi A. Bouaddi
هافبک
لیل 0 پاس گل
A. Jakubech A. Jakubech
دروازه بان
لیل 0 پاس گل
A. Malouda A. Malouda
هافبک
لیل 0 پاس گل
A. Messoussa A. Messoussa
مهاجم
لیل 0 پاس گل
A. Ounas A. Ounas
هافبک
لیل 0 پاس گل
A. Ribeiro A. Ribeiro
مدافع
لیل 0 پاس گل
A. Virginius A. Virginius
هافبک
لیل 0 پاس گل
A. Zedadka A. Zedadka
مدافع
لیل 0 پاس گل
B. André B. André
هافبک
لیل 0 پاس گل
G. Gudmundsson G. Gudmundsson
مدافع
لیل 0 پاس گل
H. Haraldsson H. Haraldsson
هافبک
لیل 0 پاس گل
I. Bouleghcha I. Bouleghcha
مدافع
لیل 0 پاس گل
I. Miramón I. Miramón
هافبک
لیل 0 پاس گل
L. Chevalier L. Chevalier
دروازه بان
لیل 0 پاس گل
L. Yoro L. Yoro
مدافع
لیل 0 پاس گل
M. Kapı M. Kapı
هافبک
لیل 0 پاس گل
N. Bentaleb N. Bentaleb
هافبک
لیل 0 پاس گل
N. Innocenti N. Innocenti
مدافع
لیل 0 پاس گل
O. Touré O. Touré
مدافع
لیل 0 پاس گل
R. Ascone R. Ascone
مدافع
لیل 0 پاس گل
S. Umtiti S. Umtiti
مدافع
لیل 0 پاس گل
T. Djaló T. Djaló
مدافع
لیل 0 پاس گل
T. Negrel T. Negrel
دروازه بان
لیل 0 پاس گل
T. Santos T. Santos
مدافع
لیل 0 پاس گل
V. Mannone V. Mannone
دروازه بان
لیل 0 پاس گل
چهاره بازیکن