مارسی

مارسی

تاریخ تاسیس: 1899

شهر: Marseille

ورزشگاه: Orange Vélodrome

ظرفیت: 67,394 نفر

Orange Vélodrome

برنامه بازی های مارسی

یکشنبه، 21 آبان 1402
1 - 0
شنبه، 4 آذر 1402
1 - 1
پنجشنبه، 9 آذر 1402
4 - 3
یکشنبه، 12 آذر 1402
2 - 0
چهارشنبه، 15 آذر 1402
23:30
یکشنبه، 19 آذر 1402
23:15
پنجشنبه، 23 آذر 1402
23:30

لیست بازیکنان

I. Sarr I. Sarr
هافبک
مارسی 3 گل
A. Ounahi A. Ounahi
هافبک
مارسی 2 گل
Aubameyang Aubameyang
مهاجم
مارسی 2 گل
V. Oliveira V. Oliveira
مهاجم
مارسی 2 گل
C. Mbemba C. Mbemba
مدافع
مارسی 1 گل
E. Soglo E. Soglo
هافبک
مارسی 1 گل
I. Ndiaye I. Ndiaye
مهاجم
مارسی 1 گل
J. Clauss J. Clauss
مدافع
مارسی 1 گل
S. Gigot S. Gigot
مدافع
مارسی 1 گل
A. Caprice A. Caprice
مدافع
مارسی 0 گل
A. Harit A. Harit
هافبک
مارسی 0 گل
A. Murillo A. Murillo
مدافع
مارسی 0 گل
A. Tunkadi A. Tunkadi
هافبک
مارسی 0 گل
B. Elmaz B. Elmaz
هافبک
مارسی 0 گل
B. Meité B. Meité
هافبک
مارسی 0 گل
B. Nadir B. Nadir
هافبک
مارسی 0 گل
F. Mughe F. Mughe
هافبک
مارسی 0 گل
G. Kondogbia G. Kondogbia
هافبک
مارسی 0 گل
J. Correa J. Correa
هافبک
مارسی 0 گل
J. Van Neck J. Van Neck
دروازه بان
مارسی 0 گل
J. Veretout J. Veretout
هافبک
مارسی 0 گل
L. Balerdi L. Balerdi
مدافع
مارسی 0 گل
L. Jousselin L. Jousselin
مدافع
مارسی 0 گل
N. Mayoka-Tika N. Mayoka-Tika
هافبک
مارسی 0 گل
P. Gueye P. Gueye
هافبک
مارسی 0 گل
P. Lopez P. Lopez
دروازه بان
مارسی 0 گل
R. Blanco R. Blanco
دروازه بان
مارسی 0 گل
R. Lodi R. Lodi
مدافع
مارسی 0 گل
R. Nyakossi R. Nyakossi
مدافع
مارسی 0 گل
S. Ngapandouetnbu S. Ngapandouetnbu
دروازه بان
مارسی 0 گل
V. Rongier V. Rongier
هافبک
مارسی 0 گل
Aubameyang Aubameyang
مهاجم
مارسی 3 پاس گل
A. Harit A. Harit
هافبک
مارسی 2 پاس گل
I. Ndiaye I. Ndiaye
مهاجم
مارسی 2 پاس گل
A. Murillo A. Murillo
مدافع
مارسی 1 پاس گل
I. Sarr I. Sarr
هافبک
مارسی 1 پاس گل
J. Veretout J. Veretout
هافبک
مارسی 1 پاس گل
A. Caprice A. Caprice
مدافع
مارسی 0 پاس گل
A. Ounahi A. Ounahi
هافبک
مارسی 0 پاس گل
A. Tunkadi A. Tunkadi
هافبک
مارسی 0 پاس گل
B. Elmaz B. Elmaz
هافبک
مارسی 0 پاس گل
B. Meité B. Meité
هافبک
مارسی 0 پاس گل
B. Nadir B. Nadir
هافبک
مارسی 0 پاس گل
C. Mbemba C. Mbemba
مدافع
مارسی 0 پاس گل
E. Soglo E. Soglo
هافبک
مارسی 0 پاس گل
F. Mughe F. Mughe
هافبک
مارسی 0 پاس گل
G. Kondogbia G. Kondogbia
هافبک
مارسی 0 پاس گل
J. Clauss J. Clauss
مدافع
مارسی 0 پاس گل
J. Correa J. Correa
هافبک
مارسی 0 پاس گل
J. Van Neck J. Van Neck
دروازه بان
مارسی 0 پاس گل
L. Balerdi L. Balerdi
مدافع
مارسی 0 پاس گل
L. Jousselin L. Jousselin
مدافع
مارسی 0 پاس گل
N. Mayoka-Tika N. Mayoka-Tika
هافبک
مارسی 0 پاس گل
P. Gueye P. Gueye
هافبک
مارسی 0 پاس گل
P. Lopez P. Lopez
دروازه بان
مارسی 0 پاس گل
R. Blanco R. Blanco
دروازه بان
مارسی 0 پاس گل
R. Lodi R. Lodi
مدافع
مارسی 0 پاس گل
R. Nyakossi R. Nyakossi
مدافع
مارسی 0 پاس گل
S. Gigot S. Gigot
مدافع
مارسی 0 پاس گل
S. Ngapandouetnbu S. Ngapandouetnbu
دروازه بان
مارسی 0 پاس گل
V. Oliveira V. Oliveira
مهاجم
مارسی 0 پاس گل
V. Rongier V. Rongier
هافبک
مارسی 0 پاس گل
چهاره بازیکن