مون پلیه

مون پلیه

تاریخ تاسیس: 1974

شهر: Montpellier

ورزشگاه: Stade de la Mosson

ظرفیت: 32,939 نفر

Stade de la Mosson

برنامه بازی های مون پلیه

یکشنبه، 5 اردیبهشت 1400
3 - 1
یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400
1 - 2
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
2 - 3
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400
2 - 2
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
0 - 0
یکشنبه، 2 خرداد 1400
1 - 2
یکشنبه، 17 مرداد 1400
23:15

لیست بازیکنان

A. Delort A. Delort
مهاجم
مون پلیه 0 گل
A. Souquet A. Souquet
مدافع
مون پلیه 0 گل
C. Vidal C. Vidal
مدافع
مون پلیه 0 گل
D. Bertaud D. Bertaud
دروازه بان
مون پلیه 0 گل
F. Mollet F. Mollet
هافبک
مون پلیه 0 گل
G. Laborde G. Laborde
مهاجم
مون پلیه 0 گل
Hilton Hilton
مدافع
مون پلیه 0 گل
J. Chotard J. Chotard
هافبک
مون پلیه 0 گل
J. Ferri J. Ferri
هافبک
مون پلیه 0 گل
J. Omlin J. Omlin
دروازه بان
مون پلیه 0 گل
Le Tallec Le Tallec
هافبک
مون پلیه 0 گل
M. Carvalho M. Carvalho
دروازه بان
مون پلیه 0 گل
M. Ristić M. Ristić
هافبک
مون پلیه 0 گل
N. Cozza N. Cozza
مدافع
مون پلیه 0 گل
Oyongo Oyongo
مدافع
مون پلیه 0 گل
Pedro Mendes Pedro Mendes
مدافع
مون پلیه 0 گل
S. Benchama S. Benchama
هافبک
مون پلیه 0 گل
S. Mavididi S. Mavididi
هافبک
مون پلیه 0 گل
S. Wahi S. Wahi
مهاجم
مون پلیه 0 گل
S.Sambia S.Sambia
هافبک
مون پلیه 0 گل
Skuletic Skuletic
مهاجم
مون پلیه 0 گل
T. Savanier T. Savanier
هافبک
مون پلیه 0 گل
T. Vargas T. Vargas
هافبک
مون پلیه 0 گل
Thuler Thuler
مدافع
مون پلیه 0 گل
Yun Il-Lok Yun Il-Lok
مهاجم
مون پلیه 0 گل
A. Delort A. Delort
مهاجم
مون پلیه 0 پاس گل
A. Souquet A. Souquet
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
C. Vidal C. Vidal
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
D. Bertaud D. Bertaud
دروازه بان
مون پلیه 0 پاس گل
F. Mollet F. Mollet
هافبک
مون پلیه 0 پاس گل
G. Laborde G. Laborde
مهاجم
مون پلیه 0 پاس گل
Hilton Hilton
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
J. Chotard J. Chotard
هافبک
مون پلیه 0 پاس گل
J. Ferri J. Ferri
هافبک
مون پلیه 0 پاس گل
J. Omlin J. Omlin
دروازه بان
مون پلیه 0 پاس گل
Le Tallec Le Tallec
هافبک
مون پلیه 0 پاس گل
M. Carvalho M. Carvalho
دروازه بان
مون پلیه 0 پاس گل
M. Ristić M. Ristić
هافبک
مون پلیه 0 پاس گل
N. Cozza N. Cozza
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
Oyongo Oyongo
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
Pedro Mendes Pedro Mendes
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
S. Benchama S. Benchama
هافبک
مون پلیه 0 پاس گل
S. Mavididi S. Mavididi
هافبک
مون پلیه 0 پاس گل
S. Wahi S. Wahi
مهاجم
مون پلیه 0 پاس گل
S.Sambia S.Sambia
هافبک
مون پلیه 0 پاس گل
Skuletic Skuletic
مهاجم
مون پلیه 0 پاس گل
T. Savanier T. Savanier
هافبک
مون پلیه 0 پاس گل
T. Vargas T. Vargas
هافبک
مون پلیه 0 پاس گل
Thuler Thuler
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
Yun Il-Lok Yun Il-Lok
مهاجم
مون پلیه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.