مون پلیه

مون پلیه

تاریخ تاسیس: 1974

شهر: Montpellier

ورزشگاه: Stade de la Mosson

ظرفیت: 32,939 نفر

Stade de la Mosson

برنامه بازی های مون پلیه

یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402
1 - 0
یکشنبه، 10 اردیبهشت 1402
0 - 4
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402
5 - 4
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1402
1 - 1
شنبه، 30 اردیبهشت 1402
0 - 3
شنبه، 6 خرداد 1402
2 - 3
شنبه، 13 خرداد 1402
1 - 3

لیست بازیکنان

S. Wahi S. Wahi
مهاجم
مون پلیه 19 گل
T. Savanier T. Savanier
هافبک
مون پلیه 12 گل
A. Nordin A. Nordin
هافبک
مون پلیه 9 گل
F. Maouassa F. Maouassa
مدافع
مون پلیه 5 گل
S. Mavididi S. Mavididi
هافبک
مون پلیه 4 گل
W. Khazri W. Khazri
مهاجم
مون پلیه 4 گل
V. Germain V. Germain
مهاجم
مون پلیه 2 گل
E. Tchato E. Tchato
مدافع
مون پلیه 1 گل
F. Sacko F. Sacko
مدافع
مون پلیه 1 گل
I. Sylla I. Sylla
مدافع
مون پلیه 1 گل
J. Ferri J. Ferri
هافبک
مون پلیه 1 گل
M. Sakho M. Sakho
مدافع
مون پلیه 1 گل
T. Sainte-Luce T. Sainte-Luce
مدافع
مون پلیه 1 گل
A. Gueguin A. Gueguin
مهاجم
مون پلیه 0 گل
B. Kamara B. Kamara
دروازه بان
مون پلیه 0 گل
B. Kouyaté B. Kouyaté
مدافع
مون پلیه 0 گل
B. Lecomte B. Lecomte
دروازه بان
مون پلیه 0 گل
B. Makouana B. Makouana
مهاجم
مون پلیه 0 گل
C. Jullien C. Jullien
مدافع
مون پلیه 0 گل
D. Bertaud D. Bertaud
دروازه بان
مون پلیه 0 گل
J. Chotard J. Chotard
هافبک
مون پلیه 0 گل
K. Fayad K. Fayad
هافبک
مون پلیه 0 گل
L. Leroy L. Leroy
هافبک
مون پلیه 0 گل
M. Carvalho M. Carvalho
دروازه بان
مون پلیه 0 گل
M. Esteve M. Esteve
مدافع
مون پلیه 0 گل
M. Loubatieres M. Loubatieres
هافبک
مون پلیه 0 گل
Pedro Mendes Pedro Mendes
مدافع
مون پلیه 0 گل
T. Allix T. Allix
مدافع
مون پلیه 0 گل
T. Tamas T. Tamas
مدافع
مون پلیه 0 گل
Y. Guermouche Y. Guermouche
مهاجم
مون پلیه 0 گل
J. Chotard J. Chotard
هافبک
مون پلیه 6 پاس گل
F. Maouassa F. Maouassa
مدافع
مون پلیه 5 پاس گل
S. Wahi S. Wahi
مهاجم
مون پلیه 5 پاس گل
T. Savanier T. Savanier
هافبک
مون پلیه 4 پاس گل
A. Nordin A. Nordin
هافبک
مون پلیه 3 پاس گل
F. Sacko F. Sacko
مدافع
مون پلیه 3 پاس گل
I. Sylla I. Sylla
مدافع
مون پلیه 3 پاس گل
C. Jullien C. Jullien
مدافع
مون پلیه 2 پاس گل
J. Ferri J. Ferri
هافبک
مون پلیه 2 پاس گل
K. Fayad K. Fayad
هافبک
مون پلیه 2 پاس گل
S. Mavididi S. Mavididi
هافبک
مون پلیه 2 پاس گل
E. Tchato E. Tchato
مدافع
مون پلیه 1 پاس گل
T. Sainte-Luce T. Sainte-Luce
مدافع
مون پلیه 1 پاس گل
W. Khazri W. Khazri
مهاجم
مون پلیه 1 پاس گل
A. Gueguin A. Gueguin
مهاجم
مون پلیه 0 پاس گل
B. Kamara B. Kamara
دروازه بان
مون پلیه 0 پاس گل
B. Kouyaté B. Kouyaté
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
B. Lecomte B. Lecomte
دروازه بان
مون پلیه 0 پاس گل
B. Makouana B. Makouana
مهاجم
مون پلیه 0 پاس گل
D. Bertaud D. Bertaud
دروازه بان
مون پلیه 0 پاس گل
L. Leroy L. Leroy
هافبک
مون پلیه 0 پاس گل
M. Carvalho M. Carvalho
دروازه بان
مون پلیه 0 پاس گل
M. Esteve M. Esteve
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
M. Loubatieres M. Loubatieres
هافبک
مون پلیه 0 پاس گل
M. Sakho M. Sakho
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
Pedro Mendes Pedro Mendes
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
T. Allix T. Allix
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
T. Tamas T. Tamas
مدافع
مون پلیه 0 پاس گل
V. Germain V. Germain
مهاجم
مون پلیه 0 پاس گل
Y. Guermouche Y. Guermouche
مهاجم
مون پلیه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.