موناکو

موناکو

تاریخ تاسیس: 1919

شهر: Monaco

ورزشگاه: Stade Louis II

ظرفیت: 18,523 نفر

Stade Louis II

برنامه بازی های موناکو

یکشنبه، 7 آبان 1402
2 - 0
یکشنبه، 14 آبان 1402
2 - 0
شنبه، 20 آبان 1402
0 - 0
جمعه، 3 آذر 1402
5 - 2
یکشنبه، 12 آذر 1402
17:30
شنبه، 18 آذر 1402
19:30
یکشنبه، 26 آذر 1402
17:00

لیست بازیکنان

A. Golovin A. Golovin
هافبک
موناکو 5 گل
W. Ben Yedder W. Ben Yedder
مهاجم
موناکو 5 گل
F. Balogun F. Balogun
مهاجم
موناکو 4 گل
T. Minamino T. Minamino
هافبک
موناکو 4 گل
M. Akliouche M. Akliouche
هافبک
موناکو 3 گل
D. Zakaria D. Zakaria
هافبک
موناکو 1 گل
G. Maripan G. Maripan
مدافع
موناکو 1 گل
I. Jakobs I. Jakobs
مدافع
موناکو 1 گل
M. Boadu M. Boadu
مهاجم
موناکو 1 گل
Vanderson Vanderson
مدافع
موناکو 1 گل
W. Singo W. Singo
مدافع
موناکو 1 گل
A. Cartillier A. Cartillier
مدافع
موناکو 0 گل
B. Embolo B. Embolo
مهاجم
موناکو 0 گل
C. Henrique C. Henrique
مدافع
موناکو 0 گل
C. Matsima C. Matsima
مدافع
موناکو 0 گل
E. Ben Seghir E. Ben Seghir
هافبک
موناکو 0 گل
E. Diop E. Diop
هافبک
موناکو 0 گل
E. Matazo E. Matazo
هافبک
موناکو 0 گل
G. Martins G. Martins
هافبک
موناکو 0 گل
J. Bery J. Bery
مدافع
موناکو 0 گل
K. Diatta K. Diatta
هافبک
موناکو 0 گل
M. Camara M. Camara
هافبک
موناکو 0 گل
M. Efekele M. Efekele
مهاجم
موناکو 0 گل
M. Salisu M. Salisu
مدافع
موناکو 0 گل
N. Babaï N. Babaï
مدافع
موناکو 0 گل
P. Köhn P. Köhn
دروازه بان
موناکو 0 گل
R. Majecki R. Majecki
دروازه بان
موناکو 0 گل
R. Valme R. Valme
مدافع
موناکو 0 گل
S. Magassa S. Magassa
هافبک
موناکو 0 گل
Y. Fofana Y. Fofana
هافبک
موناکو 0 گل
Y. Lienard Y. Lienard
دروازه بان
موناکو 0 گل
C. Henrique C. Henrique
مدافع
موناکو 4 پاس گل
T. Minamino T. Minamino
هافبک
موناکو 4 پاس گل
Y. Fofana Y. Fofana
هافبک
موناکو 3 پاس گل
A. Golovin A. Golovin
هافبک
موناکو 2 پاس گل
C. Matsima C. Matsima
مدافع
موناکو 1 پاس گل
E. Matazo E. Matazo
هافبک
موناکو 1 پاس گل
F. Balogun F. Balogun
مهاجم
موناکو 1 پاس گل
I. Jakobs I. Jakobs
مدافع
موناکو 1 پاس گل
M. Akliouche M. Akliouche
هافبک
موناکو 1 پاس گل
Vanderson Vanderson
مدافع
موناکو 1 پاس گل
A. Cartillier A. Cartillier
مدافع
موناکو 0 پاس گل
B. Embolo B. Embolo
مهاجم
موناکو 0 پاس گل
D. Zakaria D. Zakaria
هافبک
موناکو 0 پاس گل
E. Ben Seghir E. Ben Seghir
هافبک
موناکو 0 پاس گل
E. Diop E. Diop
هافبک
موناکو 0 پاس گل
G. Maripan G. Maripan
مدافع
موناکو 0 پاس گل
G. Martins G. Martins
هافبک
موناکو 0 پاس گل
J. Bery J. Bery
مدافع
موناکو 0 پاس گل
K. Diatta K. Diatta
هافبک
موناکو 0 پاس گل
M. Boadu M. Boadu
مهاجم
موناکو 0 پاس گل
M. Camara M. Camara
هافبک
موناکو 0 پاس گل
M. Efekele M. Efekele
مهاجم
موناکو 0 پاس گل
M. Salisu M. Salisu
مدافع
موناکو 0 پاس گل
N. Babaï N. Babaï
مدافع
موناکو 0 پاس گل
P. Köhn P. Köhn
دروازه بان
موناکو 0 پاس گل
R. Majecki R. Majecki
دروازه بان
موناکو 0 پاس گل
R. Valme R. Valme
مدافع
موناکو 0 پاس گل
S. Magassa S. Magassa
هافبک
موناکو 0 پاس گل
W. Ben Yedder W. Ben Yedder
مهاجم
موناکو 0 پاس گل
W. Singo W. Singo
مدافع
موناکو 0 پاس گل
Y. Lienard Y. Lienard
دروازه بان
موناکو 0 پاس گل
چهاره بازیکن