نانت

نانت

تاریخ تاسیس: 1943

شهر: Nantes

ورزشگاه: Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau

ظرفیت: 38,285 نفر

Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau

برنامه بازی های نانت

جمعه، 11 بهمن 1398
3 - 2
سه شنبه، 15 بهمن 1398
1 - 2
شنبه، 19 بهمن 1398
3 - 3
شنبه، 26 بهمن 1398
0 - 0
شنبه، 3 اسفند 1398
1 - 3
یکشنبه، 11 اسفند 1398
0 - 1
شنبه، 17 اسفند 1398
2 - 0

لیست بازیکنان

مربی

افتخارات

لیگ 1 فرانسه لیگ 1 فرانسه 8 قهرمانی
1964/1965 | 1965/1966 | 1972/1973 | 1976/1977 | 1979/1980 | 1982/1983 | 1994/1995 | 2000/2001
جام حذفی فرانسه جام حذفی فرانسه 3 قهرمانی
1978/1979 | 1998/1999 | 1999/2000
سوپر جام فرانسه سوپر جام فرانسه 2 قهرمانی
1965/1966 | 2001/2002
L. Blas L. Blas
هافبک
نانت 5 گل
Simon Simon
هافبک
نانت 5 گل
Coulibaly Coulibaly
مهاجم
نانت 4 گل
A. Touré A. Touré
هافبک
نانت 3 گل
I. Louza I. Louza
هافبک
نانت 2 گل
A. LIMBOMBE A. LIMBOMBE
مهاجم
نانت 1 گل
Girotto Girotto
هافبک
نانت 1 گل
K. Bamba K. Bamba
هافبک
نانت 1 گل
M. Abeid M. Abeid
هافبک
نانت 1 گل
A. Alégué A. Alégué
هافبک
نانت 0 گل
A. Lafont A. Lafont
دروازه بان
نانت 0 گل
A. Olliero A. Olliero
دروازه بان
نانت 0 گل
A. Walongwa A. Walongwa
مدافع
نانت 0 گل
Appiah Appiah
مدافع
نانت 0 گل
C. BENAVENTE C. BENAVENTE
هافبک
نانت 0 گل
C. Traoré C. Traoré
مدافع
نانت 0 گل
D. Petrić D. Petrić
دروازه بان
نانت 0 گل
Dabo Dabo
هافبک
نانت 0 گل
E. Youan E. Youan
مهاجم
نانت 0 گل
Fábio Fábio
مدافع
نانت 0 گل
J. Homawoo J. Homawoo
مدافع
نانت 0 گل
Kolo Kolo
مهاجم
نانت 0 گل
M. Coco M. Coco
هافبک
نانت 0 گل
M. Wagué M. Wagué
مدافع
نانت 0 گل
Moutoussamy Moutoussamy
هافبک
نانت 0 گل
N. Pallois N. Pallois
مدافع
نانت 0 گل
P. Prado P. Prado
مدافع
نانت 0 گل
R. Emond R. Emond
مهاجم
نانت 0 گل
R. Krhin R. Krhin
هافبک
نانت 0 گل
R. Pereira de Sa R. Pereira de Sa
هافبک
نانت 0 گل
T. Basila T. Basila
مدافع
نانت 0 گل
W. Moustache W. Moustache
مدافع
نانت 0 گل
Simon Simon
هافبک
نانت 5 پاس گل
I. Louza I. Louza
هافبک
نانت 3 پاس گل
K. Bamba K. Bamba
هافبک
نانت 3 پاس گل
Appiah Appiah
مدافع
نانت 1 پاس گل
C. BENAVENTE C. BENAVENTE
هافبک
نانت 1 پاس گل
C. Traoré C. Traoré
مدافع
نانت 1 پاس گل
L. Blas L. Blas
هافبک
نانت 1 پاس گل
M. Abeid M. Abeid
هافبک
نانت 1 پاس گل
A. Alégué A. Alégué
هافبک
نانت 0 پاس گل
A. LIMBOMBE A. LIMBOMBE
مهاجم
نانت 0 پاس گل
A. Lafont A. Lafont
دروازه بان
نانت 0 پاس گل
A. Olliero A. Olliero
دروازه بان
نانت 0 پاس گل
A. Touré A. Touré
هافبک
نانت 0 پاس گل
A. Walongwa A. Walongwa
مدافع
نانت 0 پاس گل
Coulibaly Coulibaly
مهاجم
نانت 0 پاس گل
D. Petrić D. Petrić
دروازه بان
نانت 0 پاس گل
Dabo Dabo
هافبک
نانت 0 پاس گل
E. Youan E. Youan
مهاجم
نانت 0 پاس گل
Fábio Fábio
مدافع
نانت 0 پاس گل
Girotto Girotto
هافبک
نانت 0 پاس گل
J. Homawoo J. Homawoo
مدافع
نانت 0 پاس گل
Kolo Kolo
مهاجم
نانت 0 پاس گل
M. Coco M. Coco
هافبک
نانت 0 پاس گل
M. Wagué M. Wagué
مدافع
نانت 0 پاس گل
Moutoussamy Moutoussamy
هافبک
نانت 0 پاس گل
N. Pallois N. Pallois
مدافع
نانت 0 پاس گل
P. Prado P. Prado
مدافع
نانت 0 پاس گل
R. Emond R. Emond
مهاجم
نانت 0 پاس گل
R. Krhin R. Krhin
هافبک
نانت 0 پاس گل
R. Pereira de Sa R. Pereira de Sa
هافبک
نانت 0 پاس گل
T. Basila T. Basila
مدافع
نانت 0 پاس گل
W. Moustache W. Moustache
مدافع
نانت 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.