نانت

نانت

تاریخ تاسیس: 1943

شهر: Nantes

ورزشگاه: Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau

ظرفیت: 38,285 نفر

Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau

برنامه بازی های نانت

جمعه، 10 شهریور 1402
1 - 1
یکشنبه، 26 شهریور 1402
0 - 1
شنبه، 1 مهر 1402
5 - 3
یکشنبه، 9 مهر 1402
3 - 1
جمعه، 14 مهر 1402
22:30
یکشنبه، 30 مهر 1402
16:30
یکشنبه، 7 آبان 1402
17:00

لیست بازیکنان

M. Mohamed M. Mohamed
مهاجم
نانت 5 گل
M. Simon M. Simon
هافبک
نانت 2 گل
E.  Cömert E. Cömert
مدافع
نانت 1 گل
F. Mollet F. Mollet
هافبک
نانت 1 گل
J. Castelletto J. Castelletto
مدافع
نانت 1 گل
M. Abline M. Abline
مهاجم
نانت 1 گل
P. Chirivella P. Chirivella
هافبک
نانت 1 گل
A. Lafont A. Lafont
دروازه بان
نانت 0 گل
A. Limbombe A. Limbombe
هافبک
نانت 0 گل
A. Sylla A. Sylla
مدافع
نانت 0 گل
Adson Adson
هافبک
نانت 0 گل
B. Meupiyou B. Meupiyou
مدافع
نانت 0 گل
B. Ndilu B. Ndilu
مهاجم
نانت 0 گل
D. Augusto D. Augusto
هافبک
نانت 0 گل
D. Petrić D. Petrić
دروازه بان
نانت 0 گل
F. Centonze F. Centonze
مدافع
نانت 0 گل
G. Manvelyan G. Manvelyan
هافبک
نانت 0 گل
I. Ganago I. Ganago
مهاجم
نانت 0 گل
J. Affamah J. Affamah
مهاجم
نانت 0 گل
J. Duverne J. Duverne
مدافع
نانت 0 گل
J. Hadjam J. Hadjam
مدافع
نانت 0 گل
K. Bamba K. Bamba
هافبک
نانت 0 گل
L. Diack L. Diack
هافبک
نانت 0 گل
M. Achi M. Achi
هافبک
نانت 0 گل
M. Coco M. Coco
هافبک
نانت 0 گل
M. Diaz M. Diaz
هافبک
نانت 0 گل
M. Sissoko M. Sissoko
هافبک
نانت 0 گل
Marquinhos Marquinhos
هافبک
نانت 0 گل
N. Pallois N. Pallois
مدافع
نانت 0 گل
N. Zézé N. Zézé
مدافع
نانت 0 گل
Pierre-Gabriel Pierre-Gabriel
مدافع
نانت 0 گل
Q. Merlin Q. Merlin
مدافع
نانت 0 گل
R. Descamps R. Descamps
دروازه بان
نانت 0 گل
R. Voisine R. Voisine
مدافع
نانت 0 گل
S. Appuah S. Appuah
هافبک
نانت 0 گل
S. Moutoussamy S. Moutoussamy
هافبک
نانت 0 گل
Y. M'Bemba Y. M'Bemba
مدافع
نانت 0 گل
M. Simon M. Simon
هافبک
نانت 3 پاس گل
F. Mollet F. Mollet
هافبک
نانت 2 پاس گل
K. Bamba K. Bamba
هافبک
نانت 1 پاس گل
Q. Merlin Q. Merlin
مدافع
نانت 1 پاس گل
A. Lafont A. Lafont
دروازه بان
نانت 0 پاس گل
A. Limbombe A. Limbombe
هافبک
نانت 0 پاس گل
A. Sylla A. Sylla
مدافع
نانت 0 پاس گل
Adson Adson
هافبک
نانت 0 پاس گل
B. Meupiyou B. Meupiyou
مدافع
نانت 0 پاس گل
B. Ndilu B. Ndilu
مهاجم
نانت 0 پاس گل
D. Augusto D. Augusto
هافبک
نانت 0 پاس گل
D. Petrić D. Petrić
دروازه بان
نانت 0 پاس گل
E.  Cömert E. Cömert
مدافع
نانت 0 پاس گل
F. Centonze F. Centonze
مدافع
نانت 0 پاس گل
G. Manvelyan G. Manvelyan
هافبک
نانت 0 پاس گل
I. Ganago I. Ganago
مهاجم
نانت 0 پاس گل
J. Affamah J. Affamah
مهاجم
نانت 0 پاس گل
J. Castelletto J. Castelletto
مدافع
نانت 0 پاس گل
J. Duverne J. Duverne
مدافع
نانت 0 پاس گل
J. Hadjam J. Hadjam
مدافع
نانت 0 پاس گل
L. Diack L. Diack
هافبک
نانت 0 پاس گل
M. Abline M. Abline
مهاجم
نانت 0 پاس گل
M. Achi M. Achi
هافبک
نانت 0 پاس گل
M. Coco M. Coco
هافبک
نانت 0 پاس گل
M. Diaz M. Diaz
هافبک
نانت 0 پاس گل
M. Mohamed M. Mohamed
مهاجم
نانت 0 پاس گل
M. Sissoko M. Sissoko
هافبک
نانت 0 پاس گل
Marquinhos Marquinhos
هافبک
نانت 0 پاس گل
N. Pallois N. Pallois
مدافع
نانت 0 پاس گل
N. Zézé N. Zézé
مدافع
نانت 0 پاس گل
P. Chirivella P. Chirivella
هافبک
نانت 0 پاس گل
Pierre-Gabriel Pierre-Gabriel
مدافع
نانت 0 پاس گل
R. Descamps R. Descamps
دروازه بان
نانت 0 پاس گل
R. Voisine R. Voisine
مدافع
نانت 0 پاس گل
S. Appuah S. Appuah
هافبک
نانت 0 پاس گل
S. Moutoussamy S. Moutoussamy
هافبک
نانت 0 پاس گل
Y. M'Bemba Y. M'Bemba
مدافع
نانت 0 پاس گل
چهاره بازیکن