نیس

نیس

تاریخ تاسیس: 1904

شهر: Nice

ورزشگاه: Allianz Riviera

ظرفیت: 35,624 نفر

Allianz Riviera

برنامه بازی های نیس

یکشنبه، 12 آبان 1398
2 - 0
جمعه، 17 آبان 1398
1 - 1
شنبه، 2 آذر 1398
2 - 1
شنبه، 9 آذر 1398
3 - 1
چهارشنبه، 13 آذر 1398
4 - 1
شنبه، 16 آذر 1398
4 - 1
شنبه، 23 آذر 1398
22:30

لیست بازیکنان

مربی

افتخارات

لیگ 1 فرانسه لیگ 1 فرانسه 4 قهرمانی
1950/1951 | 1951/1952 | 1955/1956 | 1958/1959
جام حذفی فرانسه جام حذفی فرانسه 3 قهرمانی
1951/1952 | 1953/1954 | 1996/1997
سوپر جام فرانسه سوپر جام فرانسه 1 قهرمانی
1970/1971
W. Cyprien W. Cyprien
هافبک
نیس 6 گل
K. Dolberg K. Dolberg
مهاجم
نیس 5 گل
Ganago Ganago
مهاجم
نیس 3 گل
C. Hérelle C. Hérelle
مدافع
نیس 2 گل
P. Lees Melou P. Lees Melou
هافبک
نیس 2 گل
A. Lusamba A. Lusamba
هافبک
نیس 1 گل
A. Tameze A. Tameze
هافبک
نیس 1 گل
Atal Atal
هافبک
نیس 1 گل
Coly Coly
مدافع
نیس 1 گل
Dante Dante
مدافع
نیس 1 گل
M. Maolida M. Maolida
مهاجم
نیس 1 گل
P. Burner P. Burner
مدافع
نیس 1 گل
A. Claude Maurice A. Claude Maurice
هافبک
نیس 0 گل
B. Srarfi B. Srarfi
هافبک
نیس 0 گل
Danilo Barbosa Danilo Barbosa
مدافع
نیس 0 گل
G. Lloris G. Lloris
مدافع
نیس 0 گل
H. Boudaoui H. Boudaoui
هافبک
نیس 0 گل
I. Cissé I. Cissé
مدافع
نیس 0 گل
M. Sarr M. Sarr
مدافع
نیس 0 گل
Nsoki Nsoki
مدافع
نیس 0 گل
Ounas Ounas
هافبک
نیس 0 گل
Pelmard Pelmard
مدافع
نیس 0 گل
R. Walter R. Walter
هافبک
نیس 0 گل
Sylvestre Sylvestre
هافبک
نیس 0 گل
Thuram-Ulien Thuram-Ulien
هافبک
نیس 0 گل
V. Marcel V. Marcel
هافبک
نیس 0 گل
W. Benítez W. Benítez
دروازه بان
نیس 0 گل
Y. Cardinale Y. Cardinale
دروازه بان
نیس 0 گل
Y. Clementia Y. Clementia
دروازه بان
نیس 0 گل
P. Lees Melou P. Lees Melou
هافبک
نیس 4 پاس گل
A. Lusamba A. Lusamba
هافبک
نیس 2 پاس گل
W. Cyprien W. Cyprien
هافبک
نیس 2 پاس گل
Atal Atal
هافبک
نیس 1 پاس گل
Ganago Ganago
مهاجم
نیس 1 پاس گل
K. Dolberg K. Dolberg
مهاجم
نیس 1 پاس گل
M. Maolida M. Maolida
مهاجم
نیس 1 پاس گل
Nsoki Nsoki
مدافع
نیس 1 پاس گل
Ounas Ounas
هافبک
نیس 1 پاس گل
P. Burner P. Burner
مدافع
نیس 1 پاس گل
A. Claude Maurice A. Claude Maurice
هافبک
نیس 0 پاس گل
A. Tameze A. Tameze
هافبک
نیس 0 پاس گل
B. Srarfi B. Srarfi
هافبک
نیس 0 پاس گل
C. Hérelle C. Hérelle
مدافع
نیس 0 پاس گل
Coly Coly
مدافع
نیس 0 پاس گل
Danilo Barbosa Danilo Barbosa
مدافع
نیس 0 پاس گل
Dante Dante
مدافع
نیس 0 پاس گل
G. Lloris G. Lloris
مدافع
نیس 0 پاس گل
H. Boudaoui H. Boudaoui
هافبک
نیس 0 پاس گل
I. Cissé I. Cissé
مدافع
نیس 0 پاس گل
M. Sarr M. Sarr
مدافع
نیس 0 پاس گل
Pelmard Pelmard
مدافع
نیس 0 پاس گل
R. Walter R. Walter
هافبک
نیس 0 پاس گل
Sylvestre Sylvestre
هافبک
نیس 0 پاس گل
Thuram-Ulien Thuram-Ulien
هافبک
نیس 0 پاس گل
V. Marcel V. Marcel
هافبک
نیس 0 پاس گل
W. Benítez W. Benítez
دروازه بان
نیس 0 پاس گل
Y. Cardinale Y. Cardinale
دروازه بان
نیس 0 پاس گل
Y. Clementia Y. Clementia
دروازه بان
نیس 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.