نیس

نیس

تاریخ تاسیس: 1904

شهر: Nice

ورزشگاه: Allianz Riviera

ظرفیت: 35,624 نفر

Allianz Riviera

برنامه بازی های نیس

جمعه، 5 آبان 1402
0 - 1
یکشنبه، 14 آبان 1402
2 - 0
جمعه، 19 آبان 1402
0 - 0
یکشنبه، 5 آذر 1402
1 - 0
شنبه، 11 آذر 1402
23:30
یکشنبه، 19 آذر 1402
15:30
شنبه، 25 آذر 1402
19:30

لیست بازیکنان

T. Moffi T. Moffi
مهاجم
نیس 4 گل
E. Guessand E. Guessand
مهاجم
نیس 2 گل
G. Laborde G. Laborde
مهاجم
نیس 2 گل
H. Boudaoui H. Boudaoui
هافبک
نیس 2 گل
J. Boga J. Boga
هافبک
نیس 2 گل
Y. Atal Y. Atal
مدافع
نیس 1 گل
A. Amraoui A. Amraoui
مدافع
نیس 0 گل
A. Baldé A. Baldé
هافبک
نیس 0 گل
A. Beka Beka A. Beka Beka
هافبک
نیس 0 گل
A. Claude Maurice A. Claude Maurice
هافبک
نیس 0 گل
A. Mendy A. Mendy
مدافع
نیس 0 گل
B. Bouanani B. Bouanani
هافبک
نیس 0 گل
Dante Dante
مدافع
نیس 0 گل
J. Lotomba J. Lotomba
مدافع
نیس 0 گل
J. Todibo J. Todibo
مدافع
نیس 0 گل
K. Thuram-Ulien K. Thuram-Ulien
هافبک
نیس 0 گل
M. Bard M. Bard
مدافع
نیس 0 گل
M. Bulka M. Bulka
دروازه بان
نیس 0 گل
M. Sanson M. Sanson
هافبک
نیس 0 گل
M. Sørensen M. Sørensen
مدافع
نیس 0 گل
P. Rosario P. Rosario
هافبک
نیس 0 گل
R. Belahyane R. Belahyane
هافبک
نیس 0 گل
R. Perraud R. Perraud
مدافع
نیس 0 گل
S. Diop S. Diop
هافبک
نیس 0 گل
S. Sirigu S. Sirigu
دروازه بان
نیس 0 گل
T. Boulhendi T. Boulhendi
دروازه بان
نیس 0 گل
T. Louchet T. Louchet
هافبک
نیس 0 گل
Y. Nahounou Y. Nahounou
مدافع
نیس 0 گل
Y. Ndayishimiye Y. Ndayishimiye
هافبک
نیس 0 گل
M. Bard M. Bard
مدافع
نیس 2 پاس گل
T. Moffi T. Moffi
مهاجم
نیس 2 پاس گل
Dante Dante
مدافع
نیس 1 پاس گل
G. Laborde G. Laborde
مهاجم
نیس 1 پاس گل
J. Boga J. Boga
هافبک
نیس 1 پاس گل
J. Todibo J. Todibo
مدافع
نیس 1 پاس گل
M. Sanson M. Sanson
هافبک
نیس 1 پاس گل
A. Amraoui A. Amraoui
مدافع
نیس 0 پاس گل
A. Baldé A. Baldé
هافبک
نیس 0 پاس گل
A. Beka Beka A. Beka Beka
هافبک
نیس 0 پاس گل
A. Claude Maurice A. Claude Maurice
هافبک
نیس 0 پاس گل
A. Mendy A. Mendy
مدافع
نیس 0 پاس گل
B. Bouanani B. Bouanani
هافبک
نیس 0 پاس گل
E. Guessand E. Guessand
مهاجم
نیس 0 پاس گل
H. Boudaoui H. Boudaoui
هافبک
نیس 0 پاس گل
J. Lotomba J. Lotomba
مدافع
نیس 0 پاس گل
K. Thuram-Ulien K. Thuram-Ulien
هافبک
نیس 0 پاس گل
M. Bulka M. Bulka
دروازه بان
نیس 0 پاس گل
M. Sørensen M. Sørensen
مدافع
نیس 0 پاس گل
P. Rosario P. Rosario
هافبک
نیس 0 پاس گل
R. Belahyane R. Belahyane
هافبک
نیس 0 پاس گل
R. Perraud R. Perraud
مدافع
نیس 0 پاس گل
S. Diop S. Diop
هافبک
نیس 0 پاس گل
S. Sirigu S. Sirigu
دروازه بان
نیس 0 پاس گل
T. Boulhendi T. Boulhendi
دروازه بان
نیس 0 پاس گل
T. Louchet T. Louchet
هافبک
نیس 0 پاس گل
Y. Atal Y. Atal
مدافع
نیس 0 پاس گل
Y. Nahounou Y. Nahounou
مدافع
نیس 0 پاس گل
Y. Ndayishimiye Y. Ndayishimiye
هافبک
نیس 0 پاس گل
چهاره بازیکن