ایران

ایران

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: تهران

ورزشگاه: آزادی تهران

ظرفیت: 76,807 نفر

آزادی تهران

برنامه بازی های ایران

پنجشنبه، 18 مهر 1398
14 - 0
سه شنبه، 23 مهر 1398
1 - 0
پنجشنبه، 23 آبان 1398
2 - 1
پنجشنبه، 13 خرداد 1400
3 - 1
دوشنبه، 17 خرداد 1400
3 - 0
جمعه، 21 خرداد 1400
0 - 10
سه شنبه، 25 خرداد 1400
1 - 0
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.