ایران

ایران

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: تهران

ورزشگاه: آزادی تهران

ظرفیت: 76,807 نفر

آزادی تهران

برنامه بازی های ایران

سه شنبه، 12 بهمن 1400
1 - 0
پنجشنبه، 4 فروردین 1401
2 - 0
سه شنبه، 9 فروردین 1401
2 - 0
یکشنبه، 22 خرداد 1401
1 - 2
دوشنبه، 30 آبان 1401
6 - 2
جمعه، 4 آذر 1401
0 - 2
سه شنبه، 8 آذر 1401
0 - 1
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.