ایران

ایران

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: تهران

ورزشگاه: آزادی تهران

ظرفیت: 76,807 نفر

آزادی تهران

برنامه بازی های ایران

جمعه، 4 آذر 1401
0 - 2
سه شنبه، 8 آذر 1401
0 - 1
پنجشنبه، 3 فروردین 1402
1 - 1
سه شنبه، 8 فروردین 1402
2 - 1
سه شنبه، 23 خرداد 1402
17:30
جمعه، 26 خرداد 1402
17:30
یکشنبه، 24 دی 1402
21:00
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.