پرتغال

پرتغال

تاریخ تاسیس: 1914

شهر: Jamor, Oeiras

ورزشگاه: Estádio Nacional

ظرفیت: 38,000 نفر

Estádio Nacional

برنامه بازی های پرتغال

سه شنبه، 30 خرداد 1402
0 - 1
جمعه، 17 شهریور 1402
0 - 1
دوشنبه، 20 شهریور 1402
9 - 0
جمعه، 21 مهر 1402
3 - 2
دوشنبه، 24 مهر 1402
0 - 5
پنجشنبه، 25 آبان 1402
0 - 2
یکشنبه، 28 آبان 1402
2 - 0