فرانسه

فرانسه

تاریخ تاسیس: 1919

شهر: Paris

ورزشگاه: Stade de France

ظرفیت: 81,338 نفر

Stade de France

برنامه بازی های فرانسه

دوشنبه، 23 خرداد 1401
0 - 1
پنجشنبه، 31 شهریور 1401
2 - 0
یکشنبه، 3 مهر 1401
2 - 0
سه شنبه، 1 آذر 1401
4 - 1
شنبه، 5 آذر 1401
2 - 1
چهارشنبه، 9 آذر 1401
1 - 0
یکشنبه، 13 آذر 1401
18:30

لیست بازیکنان

چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.