پرو

پرو

تاریخ تاسیس: 1922

شهر: Lima

ورزشگاه: Estadio Nacional de Lima

ظرفیت: 45,574 نفر

Estadio Nacional de Lima

برنامه بازی های پرو

شنبه، 26 خرداد 1397
0 - 1
پنجشنبه، 31 خرداد 1397
1 - 0
سه شنبه، 5 تیر 1397
0 - 2
شنبه، 25 خرداد 1398
0 - 0
چهارشنبه، 29 خرداد 1398
1 - 3
شنبه، 1 تیر 1398
23:30
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.