پرو

پرو

تاریخ تاسیس: 1922

شهر: Lima

ورزشگاه: Estadio Nacional de Lima

ظرفیت: 45,574 نفر

Estadio Nacional de Lima

برنامه بازی های پرو

دوشنبه، 7 تیر 1400
0 - 1
شنبه، 12 تیر 1400
3 - 3
سه شنبه، 15 تیر 1400
1 - 0
شنبه، 19 تیر 1400
3 - 2
جمعه، 12 شهریور 1400
1 - 1
دوشنبه، 15 شهریور 1400
1 - 0
جمعه، 19 شهریور 1400
2 - 0

لیست بازیکنان

Carrillo Carrillo
هافبک
پرو 3 گل
C. Cueva C. Cueva
هافبک
پرو 2 گل
R. Tapia R. Tapia
هافبک
پرو 2 گل
L. Advincula L. Advincula
مدافع
پرو 1 گل
A. Arias A. Arias
هافبک
پرو 0 گل
A. Callens A. Callens
مدافع
پرو 0 گل
A. Corzo A. Corzo
مدافع
پرو 0 گل
A. Santamaría A. Santamaría
مدافع
پرو 0 گل
A. Valera A. Valera
مهاجم
پرو 0 گل
C. Cáceda C. Cáceda
دروازه بان
پرو 0 گل
C. Gonzáles C. Gonzáles
هافبک
پرو 0 گل
C. Ramos C. Ramos
مدافع
پرو 0 گل
E. Flores E. Flores
هافبک
پرو 0 گل
G. Costa G. Costa
هافبک
پرو 0 گل
G. Lapadula G. Lapadula
مهاجم
پرو 0 گل
G. Távara G. Távara
هافبک
پرو 0 گل
J. Carvallo J. Carvallo
دروازه بان
پرو 0 گل
J. Lora J. Lora
مدافع
پرو 0 گل
L. Abram L. Abram
مدافع
پرو 0 گل
L. Iberico L. Iberico
مهاجم
پرو 0 گل
M. Araujo M. Araujo
مدافع
پرو 0 گل
M. López M. López
مدافع
پرو 0 گل
M. Trauco M. Trauco
مدافع
پرو 0 گل
P. Gallese P. Gallese
دروازه بان
پرو 0 گل
P. Guerrero P. Guerrero
مهاجم
پرو 0 گل
R. Garcés R. Garcés
مدافع
پرو 0 گل
R. García R. García
هافبک
پرو 0 گل
R. Ruidíaz R. Ruidíaz
مهاجم
پرو 0 گل
S. Ormeño S. Ormeño
مهاجم
پرو 0 گل
S. Peña S. Peña
هافبک
پرو 0 گل
W. Cartagena W. Cartagena
هافبک
پرو 0 گل
Y. Yotún Y. Yotún
هافبک
پرو 0 گل
G. Lapadula G. Lapadula
مهاجم
پرو 1 پاس گل
M. Trauco M. Trauco
مدافع
پرو 1 پاس گل
P. Guerrero P. Guerrero
مهاجم
پرو 1 پاس گل
Y. Yotún Y. Yotún
هافبک
پرو 1 پاس گل
A. Arias A. Arias
هافبک
پرو 0 پاس گل
A. Callens A. Callens
مدافع
پرو 0 پاس گل
A. Corzo A. Corzo
مدافع
پرو 0 پاس گل
A. Santamaría A. Santamaría
مدافع
پرو 0 پاس گل
A. Valera A. Valera
مهاجم
پرو 0 پاس گل
C. Cueva C. Cueva
هافبک
پرو 0 پاس گل
C. Cáceda C. Cáceda
دروازه بان
پرو 0 پاس گل
C. Gonzáles C. Gonzáles
هافبک
پرو 0 پاس گل
C. Ramos C. Ramos
مدافع
پرو 0 پاس گل
Carrillo Carrillo
هافبک
پرو 0 پاس گل
E. Flores E. Flores
هافبک
پرو 0 پاس گل
G. Costa G. Costa
هافبک
پرو 0 پاس گل
G. Távara G. Távara
هافبک
پرو 0 پاس گل
J. Carvallo J. Carvallo
دروازه بان
پرو 0 پاس گل
J. Lora J. Lora
مدافع
پرو 0 پاس گل
L. Abram L. Abram
مدافع
پرو 0 پاس گل
L. Advincula L. Advincula
مدافع
پرو 0 پاس گل
L. Iberico L. Iberico
مهاجم
پرو 0 پاس گل
M. Araujo M. Araujo
مدافع
پرو 0 پاس گل
M. López M. López
مدافع
پرو 0 پاس گل
P. Gallese P. Gallese
دروازه بان
پرو 0 پاس گل
R. Garcés R. Garcés
مدافع
پرو 0 پاس گل
R. García R. García
هافبک
پرو 0 پاس گل
R. Ruidíaz R. Ruidíaz
مهاجم
پرو 0 پاس گل
R. Tapia R. Tapia
هافبک
پرو 0 پاس گل
S. Ormeño S. Ormeño
مهاجم
پرو 0 پاس گل
S. Peña S. Peña
هافبک
پرو 0 پاس گل
W. Cartagena W. Cartagena
هافبک
پرو 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.