بلژیک

بلژیک

تاریخ تاسیس: 1895

شهر: Bruxelles (Brussel)

ورزشگاه: Stade Roi Baudouin

ظرفیت: 50,093 نفر

Stade Roi Baudouin

برنامه بازی های بلژیک

سه شنبه، 21 خرداد 1398
3 - 0
جمعه، 15 شهریور 1398
0 - 4
دوشنبه، 18 شهریور 1398
0 - 4
پنجشنبه، 18 مهر 1398
9 - 0
یکشنبه، 21 مهر 1398
0 - 2
شنبه، 25 آبان 1398
1 - 4
سه شنبه، 28 آبان 1398
6 - 1
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.