تونس

تونس

تاریخ تاسیس: 1957

شهر: Radès

ورزشگاه: Stade Olympique de Radès

ظرفیت: 65,000 نفر

Stade Olympique de Radès

برنامه بازی های تونس

دوشنبه، 28 خرداد 1397
1 - 2
شنبه، 2 تیر 1397
5 - 2
پنجشنبه، 7 تیر 1397
1 - 2
سه شنبه، 5 مهر 1401
5 - 1
سه شنبه، 1 آذر 1401
0 - 0
شنبه، 5 آذر 1401
0 - 1
چهارشنبه، 9 آذر 1401
1 - 0