کلمبیا

کلمبیا

تاریخ تاسیس: 1924

شهر: Barranquilla

ورزشگاه: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

ظرفیت: 49,612 نفر

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

برنامه بازی های کلمبیا

چهارشنبه، 13 بهمن 1400
1 - 0
جمعه، 5 فروردین 1401
3 - 0
چهارشنبه، 10 فروردین 1401
0 - 1
جمعه، 4 فروردین 1402
2 - 2
سه شنبه، 30 خرداد 1402
0 - 2
جمعه، 17 شهریور 1402
1 - 0
چهارشنبه، 22 شهریور 1402
0 - 0

جدول انتخابی جام جهانی 2022 (آمریکای جنوبی)

لیست بازیکنان

L. Díaz L. Díaz
هافبک
کلمبیا 3 گل
M. Uribe M. Uribe
هافبک
کلمبیا 2 گل
J. Cuadrado J. Cuadrado
هافبک
کلمبیا 1 گل
J. Lerma J. Lerma
هافبک
کلمبیا 1 گل
Y. Mina Y. Mina
مدافع
کلمبیا 1 گل
A. Salazar A. Salazar
هافبک
کلمبیا 0 گل
D. Machado D. Machado
مدافع
کلمبیا 0 گل
D. Muñoz D. Muñoz
مدافع
کلمبیا 0 گل
D. Sánchez D. Sánchez
مدافع
کلمبیا 0 گل
D. Valoyes D. Valoyes
مهاجم
کلمبیا 0 گل
J. Arias J. Arias
هافبک
کلمبیا 0 گل
J. Lucumí J. Lucumí
مدافع
کلمبیا 0 گل
J. Mosquera J. Mosquera
مدافع
کلمبیا 0 گل
K. Castaño K. Castaño
هافبک
کلمبیا 0 گل
K. Mier K. Mier
دروازه بان
کلمبیا 0 گل
M. Cassierra M. Cassierra
مهاجم
کلمبیا 0 گل
R. Borré R. Borré
مهاجم
کلمبیا 0 گل
Vargas Gil Vargas Gil
دروازه بان
کلمبیا 0 گل
W. Barrios W. Barrios
هافبک
کلمبیا 0 گل
Y. Asprilla Y. Asprilla
هافبک
کلمبیا 0 گل
Á. Montero Á. Montero
دروازه بان
کلمبیا 0 گل
Ó. Cortés Ó. Cortés
هافبک
کلمبیا 0 گل
J. Cuadrado J. Cuadrado
هافبک
کلمبیا 3 پاس گل
R. Borré R. Borré
مهاجم
کلمبیا 1 پاس گل
Vargas Gil Vargas Gil
دروازه بان
کلمبیا 1 پاس گل
A. Salazar A. Salazar
هافبک
کلمبیا 0 پاس گل
D. Machado D. Machado
مدافع
کلمبیا 0 پاس گل
D. Muñoz D. Muñoz
مدافع
کلمبیا 0 پاس گل
D. Sánchez D. Sánchez
مدافع
کلمبیا 0 پاس گل
D. Valoyes D. Valoyes
مهاجم
کلمبیا 0 پاس گل
J. Arias J. Arias
هافبک
کلمبیا 0 پاس گل
J. Lerma J. Lerma
هافبک
کلمبیا 0 پاس گل
J. Lucumí J. Lucumí
مدافع
کلمبیا 0 پاس گل
J. Mosquera J. Mosquera
مدافع
کلمبیا 0 پاس گل
K. Castaño K. Castaño
هافبک
کلمبیا 0 پاس گل
K. Mier K. Mier
دروازه بان
کلمبیا 0 پاس گل
L. Díaz L. Díaz
هافبک
کلمبیا 0 پاس گل
M. Cassierra M. Cassierra
مهاجم
کلمبیا 0 پاس گل
M. Uribe M. Uribe
هافبک
کلمبیا 0 پاس گل
W. Barrios W. Barrios
هافبک
کلمبیا 0 پاس گل
Y. Asprilla Y. Asprilla
هافبک
کلمبیا 0 پاس گل
Y. Mina Y. Mina
مدافع
کلمبیا 0 پاس گل
Á. Montero Á. Montero
دروازه بان
کلمبیا 0 پاس گل
Ó. Cortés Ó. Cortés
هافبک
کلمبیا 0 پاس گل
چهاره بازیکن