نساجی

نساجی

تاریخ تاسیس: 1959

شهر: قائمشهر

ورزشگاه: شهید وطنی

ظرفیت: 15,000 نفر

شهید وطنی

برنامه بازی های نساجی

دوشنبه، 27 شهریور 1402
0 - 2
پنجشنبه، 30 شهریور 1402
لغو شد
چهارشنبه، 5 مهر 1402
لغو شد
سه شنبه، 11 مهر 1402
0 - 3
یکشنبه، 16 مهر 1402
17:15
دوشنبه، 1 آبان 1402
19:30
دوشنبه، 8 آبان 1402
16:30

لیست بازیکنان

آزادی آزادی
مهاجم
نساجی 1 گل
اسماعیلی اسماعیلی
هافبک
نساجی 1 گل
عباسی عباسی
هافبک
نساجی 1 گل
علا عباس علا عباس
مهاجم
نساجی 1 گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
نساجی 1 گل
امدادی امدادی
هافبک
نساجی 0 گل
بابایی بابایی
هافبک
نساجی 0 گل
برزگر برزگر
مهاجم
نساجی 0 گل
ترابی ترابی
هافبک
نساجی 0 گل
جانملکی جانملکی
مدافع
نساجی 0 گل
جمشدی جمشدی
مهاجم
نساجی 0 گل
حردانی حردانی
هافبک
نساجی 0 گل
حسینی حسینی
مدافع
نساجی 0 گل
خطیر خطیر
دروازه بان
نساجی 0 گل
داوران داوران
هافبک
نساجی 0 گل
رامشگر رامشگر
هافبک
نساجی 0 گل
رضایی رضایی
هافبک
نساجی 0 گل
زامهران زامهران
هافبک
نساجی 0 گل
زاهد زاهد
هافبک
نساجی 0 گل
سام‌دلیری سام‌دلیری
مدافع
نساجی 0 گل
سیفی سیفی
مدافع
نساجی 0 گل
عبدی عبدی
هافبک
نساجی 0 گل
غلامعلی بیگی غلامعلی بیگی
مدافع
نساجی 0 گل
قائد رحمتی قائد رحمتی
هافبک
نساجی 0 گل
قربانی قربانی
دروازه بان
نساجی 0 گل
مظاهری مظاهری
دروازه بان
نساجی 0 گل
مهجوری مهجوری
مهاجم
نساجی 0 گل
مهدی­ زاده مهدی­ زاده
مدافع
نساجی 0 گل
موسوی موسوی
مدافع
نساجی 0 گل
نونو دلگادو نونو دلگادو
هافبک
نساجی 0 گل
هوشمند هوشمند
مدافع
نساجی 0 گل
زامهران زامهران
هافبک
نساجی 2 پاس گل
اسماعیلی اسماعیلی
هافبک
نساجی 1 پاس گل
عباسی عباسی
هافبک
نساجی 1 پاس گل
آزادی آزادی
مهاجم
نساجی 0 پاس گل
امدادی امدادی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
بابایی بابایی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
برزگر برزگر
مهاجم
نساجی 0 پاس گل
ترابی ترابی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
جانملکی جانملکی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
جمشدی جمشدی
مهاجم
نساجی 0 پاس گل
حردانی حردانی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
حسینی حسینی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
خطیر خطیر
دروازه بان
نساجی 0 پاس گل
داوران داوران
هافبک
نساجی 0 پاس گل
رامشگر رامشگر
هافبک
نساجی 0 پاس گل
رضایی رضایی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
زاهد زاهد
هافبک
نساجی 0 پاس گل
سام‌دلیری سام‌دلیری
مدافع
نساجی 0 پاس گل
سیفی سیفی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
عبدی عبدی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
علا عباس علا عباس
مهاجم
نساجی 0 پاس گل
غلامعلی بیگی غلامعلی بیگی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
قائد رحمتی قائد رحمتی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
قربانی قربانی
دروازه بان
نساجی 0 پاس گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
نساجی 0 پاس گل
مظاهری مظاهری
دروازه بان
نساجی 0 پاس گل
مهجوری مهجوری
مهاجم
نساجی 0 پاس گل
مهدی­ زاده مهدی­ زاده
مدافع
نساجی 0 پاس گل
موسوی موسوی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
نونو دلگادو نونو دلگادو
هافبک
نساجی 0 پاس گل
هوشمند هوشمند
مدافع
نساجی 0 پاس گل
چهاره بازیکن