شهید وطنی

باشگاه نساجی

تاریخ تاسیس باشگاه: 1959
شهر: قائمشهر
نام ورزشگاه: شهید وطنی
ظرفیت ورزشگاه: 15,000 نفر
achievements...

برنامه بازی های نساجی

جمعه، 31 فروردین 1403
چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403
دوشنبه، 24 اردیبهشت 1403
جمعه، 4 خرداد 1403
سه شنبه، 8 خرداد 1403
شنبه، 12 خرداد 1403
برزگر برزگر
2 پاس گل
حسینی حسینی
2 پاس گل
زامهران زامهران
2 پاس گل
عباسی عباسی
2 پاس گل
بابایی بابایی
1 پاس گل
 لوان پولی لوان پولی
5 کلین شیت
خطیر خطیر
1 کلین شیت
رضایی رضایی
1 کلین شیت