نساجی مازندران

نساجی مازندران

تاریخ تاسیس: 1959

شهر: قائمشهر

ورزشگاه: شهید وطنی

ظرفیت: 15,000 نفر

شهید وطنی

لیست بازیکنان

شیری شیری
مدافع
نساجی مازندران 2 گل
کمندانی کمندانی
هافبک
نساجی مازندران 2 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
نساجی مازندران 1 گل
بیژن بیژن
مدافع
نساجی مازندران 1 گل
بیگی بیگی
هافبک
نساجی مازندران 1 گل
کلانتری کلانتری
هافبک
نساجی مازندران 1 گل
باباگلی باباگلی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
بایرامی بایرامی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
جانملکی جانملکی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
جلالی جلالی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
حسینعلی زاده حسینعلی زاده
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
داوران داوران
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
داوودی داوودی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
رحمانی رحمانی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
رحیمی رحیمی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
زامهران زامهران
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
شاه­‌علی‌دوست شاه­‌علی‌دوست
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
طهماسبی طهماسبی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
عابدینی عابدینی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
قائدرحمتی قائدرحمتی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
قاسمی قاسمی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
مجیدی مجیدی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
ممشلی ممشلی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
موسی زاده موسی زاده
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
نجفی نجفی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی مازندران 0 گل
نوروزی نوروزی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
کیانی کیانی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
گلمحمدی گلمحمدی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
یحیی زاده یحیی زاده
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
نساجی مازندران 3 پاس گل
بایرامی بایرامی
هافبک
نساجی مازندران 1 پاس گل
قاسمی قاسمی
مدافع
نساجی مازندران 1 پاس گل
نجفی نجفی
هافبک
نساجی مازندران 1 پاس گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی مازندران 1 پاس گل
باباگلی باباگلی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
بیژن بیژن
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
بیگی بیگی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
جانملکی جانملکی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
جلالی جلالی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
حسینعلی زاده حسینعلی زاده
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
داوران داوران
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
داوودی داوودی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
رحمانی رحمانی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
رحیمی رحیمی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
زامهران زامهران
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
شاه­‌علی‌دوست شاه­‌علی‌دوست
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
شیری شیری
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
طهماسبی طهماسبی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
عابدینی عابدینی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
قائدرحمتی قائدرحمتی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
مجیدی مجیدی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
ممشلی ممشلی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
موسی زاده موسی زاده
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
نوروزی نوروزی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
کلانتری کلانتری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
کمندانی کمندانی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
کیانی کیانی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
گلمحمدی گلمحمدی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
یحیی زاده یحیی زاده
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.