نساجی مازندران

نساجی مازندران

تاریخ تاسیس: 1959

شهر: قائمشهر

ورزشگاه: شهید وطنی

ظرفیت: 15,000 نفر

شهید وطنی

لیست بازیکنان

شجاعی شجاعی
هافبک
نساجی مازندران 4 گل
عباس زاده عباس زاده
مهاجم
نساجی مازندران 4 گل
جعفری جعفری
مهاجم
نساجی مازندران 3 گل
علی اصغر عاشوری علی اصغر عاشوری
هافبک
نساجی مازندران 2 گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی مازندران 2 گل
بیژن بیژن
مدافع
نساجی مازندران 1 گل
دهقانی دهقانی
هافبک
نساجی مازندران 1 گل
روح الله باقری روح الله باقری
مهاجم
نساجی مازندران 1 گل
زامهران زامهران
مهاجم
نساجی مازندران 1 گل
شیری شیری
مدافع
نساجی مازندران 1 گل
ممشلی ممشلی
مدافع
نساجی مازندران 1 گل
میری میری
هافبک
نساجی مازندران 1 گل
 ماهینی  ماهینی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
آقایی آقایی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
بحیرایی بحیرایی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
جلالی جلالی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
حقیقی حقیقی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
رحمانی رحمانی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
رحیمی رحیمی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
رضایی رضایی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
مجیدی مجیدی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
معصومی معصومی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
کریمی کریمی
مهاجم
نساجی مازندران 0 گل
کفشگری کفشگری
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
کیانی کیانی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
شجاعی شجاعی
هافبک
نساجی مازندران 3 پاس گل
علی اصغر عاشوری علی اصغر عاشوری
هافبک
نساجی مازندران 2 پاس گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی مازندران 2 پاس گل
 ماهینی  ماهینی
مدافع
نساجی مازندران 1 پاس گل
بیژن بیژن
مدافع
نساجی مازندران 1 پاس گل
جعفری جعفری
مهاجم
نساجی مازندران 1 پاس گل
دهقانی دهقانی
هافبک
نساجی مازندران 1 پاس گل
زامهران زامهران
مهاجم
نساجی مازندران 1 پاس گل
شیری شیری
مدافع
نساجی مازندران 1 پاس گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی مازندران 1 پاس گل
ممشلی ممشلی
مدافع
نساجی مازندران 1 پاس گل
آقایی آقایی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
بحیرایی بحیرایی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
جلالی جلالی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
حقیقی حقیقی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
رحمانی رحمانی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
رحیمی رحیمی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
رضایی رضایی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
روح الله باقری روح الله باقری
مهاجم
نساجی مازندران 0 پاس گل
عباس زاده عباس زاده
مهاجم
نساجی مازندران 0 پاس گل
مجیدی مجیدی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
معصومی معصومی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
میری میری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
کریمی کریمی
مهاجم
نساجی مازندران 0 پاس گل
کفشگری کفشگری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
کیانی کیانی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.