نساجی مازندران

نساجی مازندران

تاریخ تاسیس: 1959

شهر: قائمشهر

ورزشگاه: شهید وطنی

ظرفیت: 15,000 نفر

شهید وطنی

لیست بازیکنان

باباگلی باباگلی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
بایرامی بایرامی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
بیژن بیژن
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
جانملکی جانملکی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
جلالی جلالی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
رحمانی رحمانی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
رحیمی رحیمی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
رضایی رضایی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
روح الله باقری روح الله باقری
مهاجم
نساجی مازندران 0 گل
زامهران زامهران
مهاجم
نساجی مازندران 0 گل
شیری شیری
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
عابدینی عابدینی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
مجیدی مجیدی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
ممشلی ممشلی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی مازندران 0 گل
کریمی کریمی
مهاجم
نساجی مازندران 0 گل
کلانتری کلانتری
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
کیانی کیانی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
باباگلی باباگلی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
بایرامی بایرامی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
بیژن بیژن
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
جانملکی جانملکی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
جلالی جلالی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
رحمانی رحمانی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
رحیمی رحیمی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
رضایی رضایی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
روح الله باقری روح الله باقری
مهاجم
نساجی مازندران 0 پاس گل
زامهران زامهران
مهاجم
نساجی مازندران 0 پاس گل
شیری شیری
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
عابدینی عابدینی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
مجیدی مجیدی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
ممشلی ممشلی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی مازندران 0 پاس گل
کریمی کریمی
مهاجم
نساجی مازندران 0 پاس گل
کلانتری کلانتری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
کیانی کیانی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.