نساجی

نساجی

تاریخ تاسیس: 1959

شهر: قائمشهر

ورزشگاه: شهید وطنی

ظرفیت: 15,000 نفر

شهید وطنی

برنامه بازی های نساجی

جمعه، 4 تیر 1400
0 - 2
پنجشنبه، 10 تیر 1400
0 - 1
سه شنبه، 15 تیر 1400
1 - 1
سه شنبه، 22 تیر 1400
1 - 0
سه شنبه، 29 تیر 1400
1 - 2
یکشنبه، 3 مرداد 1400
1 - 3
جمعه، 8 مرداد 1400
2 - 2

لیست بازیکنان

زامهران زامهران
هافبک
نساجی 5 گل
شیری شیری
مدافع
نساجی 5 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
نساجی 3 گل
کلانتری کلانتری
هافبک
نساجی 3 گل
جانملکی جانملکی
مدافع
نساجی 2 گل
قائدرحمتی قائدرحمتی
هافبک
نساجی 2 گل
کمندانی کمندانی
هافبک
نساجی 2 گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
نساجی 1 گل
بیژن بیژن
مدافع
نساجی 1 گل
بیگی بیگی
هافبک
نساجی 1 گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
نساجی 1 گل
دهقانی دهقانی
هافبک
نساجی 1 گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی 1 گل
باباگلی باباگلی
هافبک
نساجی 0 گل
جلالی جلالی
مدافع
نساجی 0 گل
جلالی راد جلالی راد
دروازه بان
نساجی 0 گل
جوادیان جوادیان
هافبک
نساجی 0 گل
حسینعلی زاده حسینعلی زاده
هافبک
نساجی 0 گل
خطیر خطیر
دروازه بان
نساجی 0 گل
داوران داوران
هافبک
نساجی 0 گل
داوودی داوودی
مدافع
نساجی 0 گل
رحمانی رحمانی
هافبک
نساجی 0 گل
زارعی زارعی
هافبک
نساجی 0 گل
سجاد آقایی سجاد آقایی
هافبک
نساجی 0 گل
طاهرخانی طاهرخانی
مدافع
نساجی 0 گل
علی آل کثیر علی آل کثیر
مهاجم
نساجی 0 گل
قربانی قربانی
هافبک
نساجی 0 گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی 0 گل
ملایی ملایی
هافبک
نساجی 0 گل
ممشلی ممشلی
مدافع
نساجی 0 گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
نساجی 0 گل
نجفی نجفی
هافبک
نساجی 0 گل
نوروزی نوروزی
هافبک
نساجی 0 گل
کیانی کیانی
هافبک
نساجی 0 گل
یحیی زاده یحیی زاده
هافبک
نساجی 0 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
نساجی 5 پاس گل
دهقانی دهقانی
هافبک
نساجی 3 پاس گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
نساجی 2 پاس گل
زامهران زامهران
هافبک
نساجی 2 پاس گل
علی آل کثیر علی آل کثیر
مهاجم
نساجی 2 پاس گل
نجفی نجفی
هافبک
نساجی 2 پاس گل
کلانتری کلانتری
هافبک
نساجی 2 پاس گل
سجاد آقایی سجاد آقایی
هافبک
نساجی 1 پاس گل
قائدرحمتی قائدرحمتی
هافبک
نساجی 1 پاس گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی 1 پاس گل
باباگلی باباگلی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
بیژن بیژن
مدافع
نساجی 0 پاس گل
بیگی بیگی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
جانملکی جانملکی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
جلالی جلالی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
جلالی راد جلالی راد
دروازه بان
نساجی 0 پاس گل
جوادیان جوادیان
هافبک
نساجی 0 پاس گل
حسینعلی زاده حسینعلی زاده
هافبک
نساجی 0 پاس گل
خطیر خطیر
دروازه بان
نساجی 0 پاس گل
داوران داوران
هافبک
نساجی 0 پاس گل
داوودی داوودی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
رحمانی رحمانی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
زارعی زارعی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
شیری شیری
مدافع
نساجی 0 پاس گل
طاهرخانی طاهرخانی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
قربانی قربانی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی 0 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
ملایی ملایی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
ممشلی ممشلی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
نساجی 0 پاس گل
نوروزی نوروزی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
کمندانی کمندانی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
کیانی کیانی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
یحیی زاده یحیی زاده
هافبک
نساجی 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.