نساجی

نساجی

تاریخ تاسیس: 1959

شهر: قائمشهر

ورزشگاه: شهید وطنی

ظرفیت: 15,000 نفر

شهید وطنی

برنامه بازی های نساجی

جمعه، 25 فروردین 1402
0 - 0
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402
4 - 0
یکشنبه، 10 اردیبهشت 1402
3 - 0
شنبه، 16 اردیبهشت 1402
1 - 1
جمعه، 22 اردیبهشت 1402
1 - 0
پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1402
0 - 4
چهارشنبه، 3 خرداد 1402
4 - 0

لیست بازیکنان

شیری شیری
مدافع
نساجی 7 گل
کلانتری کلانتری
هافبک
نساجی 5 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
نساجی 3 گل
 عبدالله زاده  عبدالله زاده
هافبک
نساجی 2 گل
ابراهیمی ابراهیمی
مدافع
نساجی 2 گل
زامهران زامهران
هافبک
نساجی 2 گل
عبدی عبدی
هافبک
نساجی 2 گل
جانملکی جانملکی
مدافع
نساجی 1 گل
داوران داوران
هافبک
نساجی 1 گل
رضا جعفری رضا جعفری
هافبک
نساجی 1 گل
شریفی شریفی
هافبک
نساجی 1 گل
علی شجاعی علی شجاعی
هافبک
نساجی 1 گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
نساجی 0 گل
آداما نیان آداما نیان
مهاجم
نساجی 0 گل
امدادی امدادی
هافبک
نساجی 0 گل
باباگلی باباگلی
هافبک
نساجی 0 گل
جوادیان جوادیان
هافبک
نساجی 0 گل
حسینعلی زاده حسینعلی زاده
هافبک
نساجی 0 گل
حقیقی حقیقی
دروازه بان
نساجی 0 گل
خطیر خطیر
دروازه بان
نساجی 0 گل
رحمانی رحمانی
هافبک
نساجی 0 گل
سیفی سیفی
مدافع
نساجی 0 گل
صابر حردانی صابر حردانی
هافبک
نساجی 0 گل
عباسی قادی عباسی قادی
هافبک
نساجی 0 گل
غلامعلی بیگی غلامعلی بیگی
هافبک
نساجی 0 گل
قربانی قربانی
هافبک
نساجی 0 گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی 0 گل
محسن کریمی محسن کریمی
هافبک
نساجی 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی 0 گل
مهدی­ زاده مهدی­ زاده
مدافع
نساجی 0 گل
موسوی موسوی
مدافع
نساجی 0 گل
نجفی نجفی
هافبک
نساجی 0 گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی 0 گل
کریم زاده کریم زاده
مدافع
نساجی 0 گل
کیانی کیانی
هافبک
نساجی 0 گل
گل محمدی گل محمدی
هافبک
نساجی 0 گل
علی شجاعی علی شجاعی
هافبک
نساجی 3 پاس گل
کلانتری کلانتری
هافبک
نساجی 3 پاس گل
آداما نیان آداما نیان
مهاجم
نساجی 1 پاس گل
جانملکی جانملکی
مدافع
نساجی 1 پاس گل
رضا جعفری رضا جعفری
هافبک
نساجی 1 پاس گل
صابر حردانی صابر حردانی
هافبک
نساجی 1 پاس گل
عبدی عبدی
هافبک
نساجی 1 پاس گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
 عبدالله زاده  عبدالله زاده
هافبک
نساجی 0 پاس گل
ابراهیمی ابراهیمی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
نساجی 0 پاس گل
امدادی امدادی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
باباگلی باباگلی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
جوادیان جوادیان
هافبک
نساجی 0 پاس گل
حسینعلی زاده حسینعلی زاده
هافبک
نساجی 0 پاس گل
حقیقی حقیقی
دروازه بان
نساجی 0 پاس گل
خطیر خطیر
دروازه بان
نساجی 0 پاس گل
داوران داوران
هافبک
نساجی 0 پاس گل
رحمانی رحمانی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
زامهران زامهران
هافبک
نساجی 0 پاس گل
سیفی سیفی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
شریفی شریفی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
شیری شیری
مدافع
نساجی 0 پاس گل
عباسی قادی عباسی قادی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
غلامعلی بیگی غلامعلی بیگی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
قربانی قربانی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی 0 پاس گل
محسن کریمی محسن کریمی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
مهدی­ زاده مهدی­ زاده
مدافع
نساجی 0 پاس گل
موسوی موسوی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
نجفی نجفی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی 0 پاس گل
کریم زاده کریم زاده
مدافع
نساجی 0 پاس گل
کیانی کیانی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
گل محمدی گل محمدی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.