نساجی

نساجی

تاریخ تاسیس: 1959

شهر: قائمشهر

ورزشگاه: شهید وطنی

ظرفیت: 15,000 نفر

شهید وطنی

برنامه بازی های نساجی

یکشنبه، 21 آبان 1402
1 - 2
سه شنبه، 7 آذر 1402
2 - 0
دوشنبه، 13 آذر 1402
2 - 1
شنبه، 18 آذر 1402
1 - 0
پنجشنبه، 23 آذر 1402
17:30
سه شنبه، 28 آذر 1402
17:30
یکشنبه، 3 دی 1402
15:00

لیست بازیکنان

آزادی آزادی
مهاجم
نساجی 2 گل
اسماعیلی اسماعیلی
هافبک
نساجی 1 گل
عباسی عباسی
هافبک
نساجی 1 گل
علا عباس علا عباس
مهاجم
نساجی 1 گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
نساجی 1 گل
نونو دلگادو نونو دلگادو
هافبک
نساجی 1 گل
هوشمند هوشمند
مدافع
نساجی 1 گل
امدادی امدادی
هافبک
نساجی 0 گل
بابایی بابایی
هافبک
نساجی 0 گل
برزگر برزگر
مهاجم
نساجی 0 گل
ترابی ترابی
هافبک
نساجی 0 گل
جانملکی جانملکی
مدافع
نساجی 0 گل
جمشدی جمشدی
مهاجم
نساجی 0 گل
حردانی حردانی
هافبک
نساجی 0 گل
حسینی حسینی
مدافع
نساجی 0 گل
خطیر خطیر
دروازه بان
نساجی 0 گل
داوران داوران
هافبک
نساجی 0 گل
رامشگر رامشگر
هافبک
نساجی 0 گل
رضاپور رضاپور
هافبک
نساجی 0 گل
رضایی رضایی
هافبک
نساجی 0 گل
زامهران زامهران
هافبک
نساجی 0 گل
زاهد زاهد
هافبک
نساجی 0 گل
سام‌دلیری سام‌دلیری
مدافع
نساجی 0 گل
سیفی سیفی
مدافع
نساجی 0 گل
عبدی عبدی
هافبک
نساجی 0 گل
غلامعلی بیگی غلامعلی بیگی
مدافع
نساجی 0 گل
قائد رحمتی قائد رحمتی
هافبک
نساجی 0 گل
قربانی قربانی
دروازه بان
نساجی 0 گل
مظاهری مظاهری
دروازه بان
نساجی 0 گل
مهجوری مهجوری
مهاجم
نساجی 0 گل
مهدی­ زاده مهدی­ زاده
مدافع
نساجی 0 گل
موسوی موسوی
مدافع
نساجی 0 گل
زامهران زامهران
هافبک
نساجی 2 پاس گل
عباسی عباسی
هافبک
نساجی 2 پاس گل
آزادی آزادی
مهاجم
نساجی 1 پاس گل
اسماعیلی اسماعیلی
هافبک
نساجی 1 پاس گل
امدادی امدادی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
بابایی بابایی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
برزگر برزگر
مهاجم
نساجی 0 پاس گل
ترابی ترابی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
جانملکی جانملکی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
جمشدی جمشدی
مهاجم
نساجی 0 پاس گل
حردانی حردانی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
حسینی حسینی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
خطیر خطیر
دروازه بان
نساجی 0 پاس گل
داوران داوران
هافبک
نساجی 0 پاس گل
رامشگر رامشگر
هافبک
نساجی 0 پاس گل
رضاپور رضاپور
هافبک
نساجی 0 پاس گل
رضایی رضایی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
زاهد زاهد
هافبک
نساجی 0 پاس گل
سام‌دلیری سام‌دلیری
مدافع
نساجی 0 پاس گل
سیفی سیفی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
عبدی عبدی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
علا عباس علا عباس
مهاجم
نساجی 0 پاس گل
غلامعلی بیگی غلامعلی بیگی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
قائد رحمتی قائد رحمتی
هافبک
نساجی 0 پاس گل
قربانی قربانی
دروازه بان
نساجی 0 پاس گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
نساجی 0 پاس گل
مظاهری مظاهری
دروازه بان
نساجی 0 پاس گل
مهجوری مهجوری
مهاجم
نساجی 0 پاس گل
مهدی­ زاده مهدی­ زاده
مدافع
نساجی 0 پاس گل
موسوی موسوی
مدافع
نساجی 0 پاس گل
نونو دلگادو نونو دلگادو
هافبک
نساجی 0 پاس گل
هوشمند هوشمند
مدافع
نساجی 0 پاس گل
چهاره بازیکن