ولوز

ولوز

تاریخ تاسیس: 1877

شهر: Wolverhampton, West Midlands

ورزشگاه: Molineux Stadium

ظرفیت: 31,700 نفر

Molineux Stadium

برنامه بازی های ولوز

شنبه، 25 فروردین 1403
2 - 2
شنبه، 1 اردیبهشت 1403
0 - 2
چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1403
0 - 1
شنبه، 8 اردیبهشت 1403
2 - 1
شنبه، 15 اردیبهشت 1403
5 - 1
شنبه، 22 اردیبهشت 1403
1 - 3
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403
2 - 0

لیست بازیکنان

Hwang Hee-Chan Hwang Hee-Chan
هافبک
ولوز 12 گل
M. Cunha M. Cunha
مهاجم
ولوز 12 گل
M. Lemina M. Lemina
هافبک
ولوز 4 گل
P. Sarabia P. Sarabia
هافبک
ولوز 4 گل
J. Bellegarde J. Bellegarde
هافبک
ولوز 2 گل
J. Gomes J. Gomes
هافبک
ولوز 2 گل
M. Kilman M. Kilman
مدافع
ولوز 2 گل
P. Neto P. Neto
هافبک
ولوز 2 گل
R. Ait Nouri R. Ait Nouri
مدافع
ولوز 2 گل
C. Dawson C. Dawson
مدافع
ولوز 1 گل
M. Doherty M. Doherty
مدافع
ولوز 1 گل
Toti Toti
مدافع
ولوز 1 گل
B. Traoré B. Traoré
هافبک
ولوز 0 گل
D. Bentley D. Bentley
دروازه بان
ولوز 0 گل
E. González E. González
هافبک
ولوز 0 گل
F. Holman F. Holman
هافبک
ولوز 0 گل
H. Bueno H. Bueno
مدافع
ولوز 0 گل
J. Hubner J. Hubner
مدافع
ولوز 0 گل
José Sá José Sá
دروازه بان
ولوز 0 گل
L. Chiwome L. Chiwome
مهاجم
ولوز 0 گل
N. Fraser N. Fraser
مهاجم
ولوز 0 گل
N. Lemina N. Lemina
هافبک
ولوز 0 گل
N. semedo N. semedo
مدافع
ولوز 0 گل
O. Hesketh O. Hesketh
هافبک
ولوز 0 گل
S. Bueno S. Bueno
مدافع
ولوز 0 گل
T. Barnett T. Barnett
هافبک
ولوز 0 گل
T. Chirewa T. Chirewa
هافبک
ولوز 0 گل
T. Doyle T. Doyle
هافبک
ولوز 0 گل
T. King T. King
دروازه بان
ولوز 0 گل
T. Ojinnaka T. Ojinnaka
هافبک
ولوز 0 گل
W. Okoduwa W. Okoduwa
هافبک
ولوز 0 گل
P. Neto P. Neto
هافبک
ولوز 9 پاس گل
M. Cunha M. Cunha
مهاجم
ولوز 7 پاس گل
P. Sarabia P. Sarabia
هافبک
ولوز 7 پاس گل
Hwang Hee-Chan Hwang Hee-Chan
هافبک
ولوز 3 پاس گل
Toti Toti
مدافع
ولوز 3 پاس گل
C. Dawson C. Dawson
مدافع
ولوز 1 پاس گل
J. Bellegarde J. Bellegarde
هافبک
ولوز 1 پاس گل
J. Gomes J. Gomes
هافبک
ولوز 1 پاس گل
José Sá José Sá
دروازه بان
ولوز 1 پاس گل
M. Lemina M. Lemina
هافبک
ولوز 1 پاس گل
N. semedo N. semedo
مدافع
ولوز 1 پاس گل
R. Ait Nouri R. Ait Nouri
مدافع
ولوز 1 پاس گل
B. Traoré B. Traoré
هافبک
ولوز 0 پاس گل
D. Bentley D. Bentley
دروازه بان
ولوز 0 پاس گل
E. González E. González
هافبک
ولوز 0 پاس گل
F. Holman F. Holman
هافبک
ولوز 0 پاس گل
H. Bueno H. Bueno
مدافع
ولوز 0 پاس گل
J. Hubner J. Hubner
مدافع
ولوز 0 پاس گل
L. Chiwome L. Chiwome
مهاجم
ولوز 0 پاس گل
M. Doherty M. Doherty
مدافع
ولوز 0 پاس گل
M. Kilman M. Kilman
مدافع
ولوز 0 پاس گل
N. Fraser N. Fraser
مهاجم
ولوز 0 پاس گل
N. Lemina N. Lemina
هافبک
ولوز 0 پاس گل
O. Hesketh O. Hesketh
هافبک
ولوز 0 پاس گل
S. Bueno S. Bueno
مدافع
ولوز 0 پاس گل
T. Barnett T. Barnett
هافبک
ولوز 0 پاس گل
T. Chirewa T. Chirewa
هافبک
ولوز 0 پاس گل
T. Doyle T. Doyle
هافبک
ولوز 0 پاس گل
T. King T. King
دروازه بان
ولوز 0 پاس گل
T. Ojinnaka T. Ojinnaka
هافبک
ولوز 0 پاس گل
W. Okoduwa W. Okoduwa
هافبک
ولوز 0 پاس گل
چهاره بازیکن