کاردیف

کاردیف

تاریخ تاسیس: 1889

شهر: Cardiff

ورزشگاه: Cardiff City Stadium

ظرفیت: 33,280 نفر

Cardiff City Stadium

برنامه بازی های کاردیف

شنبه، 14 اردیبهشت 1398
2 - 3
یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398
0 - 2
چهارشنبه، 25 دی 1398
3 - 4
شنبه، 5 بهمن 1398
1 - 1
سه شنبه، 15 بهمن 1398
3 - 3
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.