فولام

فولام

تاریخ تاسیس: 1879

شهر: London

ورزشگاه: Craven Cottage

ظرفیت: 25,700 نفر

Craven Cottage

لیست بازیکنان

A.Mitrovic A.Mitrovic
مهاجم
فولام 2 گل
B. Reid B. Reid
مهاجم
فولام 2 گل
A. Lookman A. Lookman
هافبک
فولام 1 گل
H. Reed H. Reed
هافبک
فولام 1 گل
O. Aina O. Aina
مدافع
فولام 1 گل
R. Loftus-Cheek R. Loftus-Cheek
هافبک
فولام 1 گل
T. Cairney T. Cairney
هافبک
فولام 1 گل
A. Areola A. Areola
دروازه بان
فولام 0 گل
A. Kamara A. Kamara
مهاجم
فولام 0 گل
A. Robinson A. Robinson
مدافع
فولام 0 گل
A. Zambo A. Zambo
هافبک
فولام 0 گل
Andersen Andersen
مدافع
فولام 0 گل
B. Davis B. Davis
هافبک
فولام 0 گل
Bryan Bryan
مدافع
فولام 0 گل
D. Odoi D. Odoi
مدافع
فولام 0 گل
Fabri Fabri
دروازه بان
فولام 0 گل
I.Cavaleiro I.Cavaleiro
هافبک
فولام 0 گل
J. Archer J. Archer
دروازه بان
فولام 0 گل
J. Onomah J. Onomah
هافبک
فولام 0 گل
J. Opoku J. Opoku
مدافع
فولام 0 گل
J. Seri J. Seri
هافبک
فولام 0 گل
J. Stansfield J. Stansfield
مهاجم
فولام 0 گل
K. McDonald K. McDonald
هافبک
فولام 0 گل
K. Tete K. Tete
مدافع
فولام 0 گل
Lemina Lemina
هافبک
فولام 0 گل
M. Hector M. Hector
مدافع
فولام 0 گل
M. Le Marchand M. Le Marchand
مدافع
فولام 0 گل
M. O'Riley M. O'Riley
هافبک
فولام 0 گل
M. Rodák M. Rodák
دروازه بان
فولام 0 گل
M. Taylor-Crossdale M. Taylor-Crossdale
مهاجم
فولام 0 گل
N. Kebano N. Kebano
هافبک
فولام 0 گل
S. Jasper S. Jasper
مهاجم
فولام 0 گل
S. Johansen S. Johansen
هافبک
فولام 0 گل
T. Adarabioyo T. Adarabioyo
مدافع
فولام 0 گل
T. Francois T. Francois
هافبک
فولام 0 گل
T. Ream T. Ream
مدافع
فولام 0 گل
A.Mitrovic A.Mitrovic
مهاجم
فولام 2 پاس گل
A. Lookman A. Lookman
هافبک
فولام 1 پاس گل
A. Zambo A. Zambo
هافبک
فولام 1 پاس گل
H. Reed H. Reed
هافبک
فولام 1 پاس گل
K. Tete K. Tete
مدافع
فولام 1 پاس گل
T. Cairney T. Cairney
هافبک
فولام 1 پاس گل
A. Areola A. Areola
دروازه بان
فولام 0 پاس گل
A. Kamara A. Kamara
مهاجم
فولام 0 پاس گل
A. Robinson A. Robinson
مدافع
فولام 0 پاس گل
Andersen Andersen
مدافع
فولام 0 پاس گل
B. Davis B. Davis
هافبک
فولام 0 پاس گل
B. Reid B. Reid
مهاجم
فولام 0 پاس گل
Bryan Bryan
مدافع
فولام 0 پاس گل
D. Odoi D. Odoi
مدافع
فولام 0 پاس گل
Fabri Fabri
دروازه بان
فولام 0 پاس گل
I.Cavaleiro I.Cavaleiro
هافبک
فولام 0 پاس گل
J. Archer J. Archer
دروازه بان
فولام 0 پاس گل
J. Onomah J. Onomah
هافبک
فولام 0 پاس گل
J. Opoku J. Opoku
مدافع
فولام 0 پاس گل
J. Seri J. Seri
هافبک
فولام 0 پاس گل
J. Stansfield J. Stansfield
مهاجم
فولام 0 پاس گل
K. McDonald K. McDonald
هافبک
فولام 0 پاس گل
Lemina Lemina
هافبک
فولام 0 پاس گل
M. Hector M. Hector
مدافع
فولام 0 پاس گل
M. Le Marchand M. Le Marchand
مدافع
فولام 0 پاس گل
M. O'Riley M. O'Riley
هافبک
فولام 0 پاس گل
M. Rodák M. Rodák
دروازه بان
فولام 0 پاس گل
M. Taylor-Crossdale M. Taylor-Crossdale
مهاجم
فولام 0 پاس گل
N. Kebano N. Kebano
هافبک
فولام 0 پاس گل
O. Aina O. Aina
مدافع
فولام 0 پاس گل
R. Loftus-Cheek R. Loftus-Cheek
هافبک
فولام 0 پاس گل
S. Jasper S. Jasper
مهاجم
فولام 0 پاس گل
S. Johansen S. Johansen
هافبک
فولام 0 پاس گل
T. Adarabioyo T. Adarabioyo
مدافع
فولام 0 پاس گل
T. Francois T. Francois
هافبک
فولام 0 پاس گل
T. Ream T. Ream
مدافع
فولام 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.