فولام

فولام

تاریخ تاسیس: 1879

شهر: London

ورزشگاه: Craven Cottage

ظرفیت: 25,700 نفر

Craven Cottage

برنامه بازی های فولام

شنبه، 18 فروردین 1403
0 - 1
یکشنبه، 26 فروردین 1403
0 - 2
یکشنبه، 2 اردیبهشت 1403
1 - 3
شنبه، 8 اردیبهشت 1403
1 - 1
شنبه، 15 اردیبهشت 1403
0 - 0
شنبه، 22 اردیبهشت 1403
0 - 4
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403
2 - 4

لیست بازیکنان

R. Muniz R. Muniz
مهاجم
فولام 9 گل
R. Jiménez R. Jiménez
مهاجم
فولام 7 گل
B. De Cordova-Reid B. De Cordova-Reid
هافبک
فولام 6 گل
A. Iwobi A. Iwobi
هافبک
فولام 5 گل
H. Wilson H. Wilson
هافبک
فولام 4 گل
J. Palhinha J. Palhinha
هافبک
فولام 4 گل
Willian Willian
هافبک
فولام 4 گل
A. Pereira A. Pereira
هافبک
فولام 3 گل
A. Traoré A. Traoré
هافبک
فولام 2 گل
T. Adarabioyo T. Adarabioyo
مدافع
فولام 2 گل
A. Broja A. Broja
مهاجم
فولام 1 گل
C. Ughelumba C. Ughelumba
مدافع
فولام 1 گل
K. Tete K. Tete
مدافع
فولام 1 گل
S. Lukić S. Lukić
هافبک
فولام 1 گل
T. Cairney T. Cairney
هافبک
فولام 1 گل
T. Castagne T. Castagne
مدافع
فولام 1 گل
T. Ream T. Ream
مدافع
فولام 1 گل
A. Robinson A. Robinson
مدافع
فولام 0 گل
B. Leno B. Leno
دروازه بان
فولام 0 گل
F. Ballo F. Ballo
هافبک
فولام 0 گل
H. Reed H. Reed
هافبک
فولام 0 گل
I. Diop I. Diop
مدافع
فولام 0 گل
L. De Fougerolles L. De Fougerolles
هافبک
فولام 0 گل
M. Dibley-Dias M. Dibley-Dias
هافبک
فولام 0 گل
M. Rodák M. Rodák
دروازه بان
فولام 0 گل
O. O'Neill O. O'Neill
هافبک
فولام 0 گل
S. Jasper S. Jasper
مهاجم
فولام 0 گل
S. Parkes S. Parkes
مدافع
فولام 0 گل
T. Ablade T. Ablade
مهاجم
فولام 0 گل
A. Pereira A. Pereira
هافبک
فولام 7 پاس گل
A. Robinson A. Robinson
مدافع
فولام 6 پاس گل
H. Wilson H. Wilson
هافبک
فولام 6 پاس گل
T. Cairney T. Cairney
هافبک
فولام 4 پاس گل
A. Traoré A. Traoré
هافبک
فولام 3 پاس گل
T. Castagne T. Castagne
مدافع
فولام 3 پاس گل
A. Iwobi A. Iwobi
هافبک
فولام 2 پاس گل
B. De Cordova-Reid B. De Cordova-Reid
هافبک
فولام 2 پاس گل
H. Reed H. Reed
هافبک
فولام 2 پاس گل
Willian Willian
هافبک
فولام 2 پاس گل
A. Broja A. Broja
مهاجم
فولام 1 پاس گل
J. Palhinha J. Palhinha
هافبک
فولام 1 پاس گل
R. Muniz R. Muniz
مهاجم
فولام 1 پاس گل
B. Leno B. Leno
دروازه بان
فولام 0 پاس گل
C. Ughelumba C. Ughelumba
مدافع
فولام 0 پاس گل
F. Ballo F. Ballo
هافبک
فولام 0 پاس گل
I. Diop I. Diop
مدافع
فولام 0 پاس گل
K. Tete K. Tete
مدافع
فولام 0 پاس گل
L. De Fougerolles L. De Fougerolles
هافبک
فولام 0 پاس گل
M. Dibley-Dias M. Dibley-Dias
هافبک
فولام 0 پاس گل
M. Rodák M. Rodák
دروازه بان
فولام 0 پاس گل
O. O'Neill O. O'Neill
هافبک
فولام 0 پاس گل
R. Jiménez R. Jiménez
مهاجم
فولام 0 پاس گل
S. Jasper S. Jasper
مهاجم
فولام 0 پاس گل
S. Lukić S. Lukić
هافبک
فولام 0 پاس گل
S. Parkes S. Parkes
مدافع
فولام 0 پاس گل
T. Ablade T. Ablade
مهاجم
فولام 0 پاس گل
T. Adarabioyo T. Adarabioyo
مدافع
فولام 0 پاس گل
T. Ream T. Ream
مدافع
فولام 0 پاس گل
چهاره بازیکن