فروزینونه

فروزینونه

تاریخ تاسیس: 1928

شهر: Frosinone

ورزشگاه: Stadio Benito Stirpe

ظرفیت: 16,310 نفر

Stadio Benito Stirpe