رئال وایادولید

رئال وایادولید

تاریخ تاسیس: 1928

شهر: Valladolid

ورزشگاه: Estadio Municipal José Zorrilla

ظرفیت: 26,512 نفر

Estadio Municipal José Zorrilla