رئال وایادولید

رئال وایادولید

تاریخ تاسیس: 1928

شهر: Valladolid

ورزشگاه: Estadio Municipal José Zorrilla

ظرفیت: 26,512 نفر

Estadio Municipal José Zorrilla

برنامه بازی های رئال وایادولید

یکشنبه، 10 اردیبهشت 1402
2 - 5
پنجشنبه، 14 اردیبهشت 1402
2 - 1
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1402
0 - 3
جمعه، 29 اردیبهشت 1402
2 - 0
سه شنبه، 2 خرداد 1402
3 - 1
یکشنبه، 7 خرداد 1402
0 - 0
یکشنبه، 14 خرداد 1402
0 - 0

لیست بازیکنان

C. Larin C. Larin
مهاجم
رئال وایادولید 8 گل
Sergio León Sergio León
مهاجم
رئال وایادولید 6 گل
R. Monchu R. Monchu
هافبک
رئال وایادولید 3 گل
Roque Mesa Roque Mesa
هافبک
رئال وایادولید 2 گل
S. Amallah S. Amallah
هافبک
رئال وایادولید 2 گل
A. Tuhami A. Tuhami
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
G. Plata G. Plata
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
Iván Sánchez Iván Sánchez
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
J. El Yamiq J. El Yamiq
مدافع
رئال وایادولید 1 گل
J. Fernández J. Fernández
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
J. Sanchez J. Sanchez
مدافع
رئال وایادولید 1 گل
Kike Pérez Kike Pérez
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
S. Escudero S. Escudero
مدافع
رئال وایادولید 1 گل
Álvaro Aguado Álvaro Aguado
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
Óscar Plano Óscar Plano
هافبک
رئال وایادولید 1 گل
D. Machís D. Machís
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Dali Dali
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
David Torres David Torres
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Hugo Vallejo Hugo Vallejo
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
Iván Fresneda Iván Fresneda
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
J. Masip J. Masip
دروازه بان
رئال وایادولید 0 گل
Kenedy Kenedy
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Kike Ríos Kike Ríos
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
L. Olaza L. Olaza
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Lucas Rosa Lucas Rosa
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Luis Pérez Luis Pérez
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
M. Hongla M. Hongla
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
M. Malsa M. Malsa
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Mikel Carro Mikel Carro
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Raúl García Raúl García
مدافع
رئال وایادولید 0 گل
Roberto Arroyo Roberto Arroyo
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
Samu Casado Samu Casado
دروازه بان
رئال وایادولید 0 گل
Sergio Asenjo Sergio Asenjo
دروازه بان
رئال وایادولید 0 گل
Sergio Benito Sergio Benito
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
Sergio Ortu Sergio Ortu
هافبک
رئال وایادولید 0 گل
Slavy Slavy
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
Víctor Narro Víctor Narro
مهاجم
رئال وایادولید 0 گل
Álvaro Aceves Álvaro Aceves
دروازه بان
رئال وایادولید 0 گل
G. Plata G. Plata
هافبک
رئال وایادولید 5 پاس گل
C. Larin C. Larin
مهاجم
رئال وایادولید 3 پاس گل
Kike Pérez Kike Pérez
هافبک
رئال وایادولید 2 پاس گل
L. Olaza L. Olaza
مدافع
رئال وایادولید 2 پاس گل
R. Monchu R. Monchu
هافبک
رئال وایادولید 2 پاس گل
Álvaro Aguado Álvaro Aguado
هافبک
رئال وایادولید 2 پاس گل
D. Machís D. Machís
هافبک
رئال وایادولید 1 پاس گل
Iván Sánchez Iván Sánchez
هافبک
رئال وایادولید 1 پاس گل
Kenedy Kenedy
هافبک
رئال وایادولید 1 پاس گل
Lucas Rosa Lucas Rosa
مدافع
رئال وایادولید 1 پاس گل
Luis Pérez Luis Pérez
مدافع
رئال وایادولید 1 پاس گل
Roque Mesa Roque Mesa
هافبک
رئال وایادولید 1 پاس گل
S. Amallah S. Amallah
هافبک
رئال وایادولید 1 پاس گل
Sergio León Sergio León
مهاجم
رئال وایادولید 1 پاس گل
Óscar Plano Óscar Plano
هافبک
رئال وایادولید 1 پاس گل
A. Tuhami A. Tuhami
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Dali Dali
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
David Torres David Torres
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Hugo Vallejo Hugo Vallejo
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
Iván Fresneda Iván Fresneda
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
J. El Yamiq J. El Yamiq
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
J. Fernández J. Fernández
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
J. Masip J. Masip
دروازه بان
رئال وایادولید 0 پاس گل
J. Sanchez J. Sanchez
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Kike Ríos Kike Ríos
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
M. Hongla M. Hongla
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
M. Malsa M. Malsa
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Mikel Carro Mikel Carro
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Raúl García Raúl García
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Roberto Arroyo Roberto Arroyo
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
S. Escudero S. Escudero
مدافع
رئال وایادولید 0 پاس گل
Samu Casado Samu Casado
دروازه بان
رئال وایادولید 0 پاس گل
Sergio Asenjo Sergio Asenjo
دروازه بان
رئال وایادولید 0 پاس گل
Sergio Benito Sergio Benito
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
Sergio Ortu Sergio Ortu
هافبک
رئال وایادولید 0 پاس گل
Slavy Slavy
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
Víctor Narro Víctor Narro
مهاجم
رئال وایادولید 0 پاس گل
Álvaro Aceves Álvaro Aceves
دروازه بان
رئال وایادولید 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.