نیمس

نیمس

تاریخ تاسیس: 1937

شهر: Nîmes

ورزشگاه: Stade des Costières

ظرفیت: 18,482 نفر

Stade des Costières

برنامه بازی های نیمس

یکشنبه، 22 فروردین 1400
1 - 1
یکشنبه، 29 فروردین 1400
1 - 1
یکشنبه، 5 اردیبهشت 1400
2 - 1
یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400
2 - 2
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
0 - 3
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400
2 - 5
یکشنبه، 2 خرداد 1400
2 - 0
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.