السد

السد

تاریخ تاسیس: 1969

شهر: Doha

ورزشگاه: Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)

ظرفیت: 15,000 نفر

Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)

برنامه بازی های السد

دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398
2 - 0
سه شنبه، 15 مرداد 1398
1 - 1
سه شنبه، 22 مرداد 1398
3 - 1
دوشنبه، 4 شهریور 1398
2 - 1
دوشنبه، 25 شهریور 1398
3 - 1
سه شنبه، 9 مهر 1398
1 - 4
سه شنبه، 30 مهر 1398
2 - 4
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.