السد

السد

تاریخ تاسیس: 1969

شهر: Doha

ورزشگاه: Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)

ظرفیت: 15,000 نفر

Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)

برنامه بازی های السد

سه شنبه، 22 بهمن 1398
2 - 2
سه شنبه، 29 بهمن 1398
3 - 0
سه شنبه، 25 شهریور 1399
3 - 3
جمعه، 28 شهریور 1399
4 - 0
دوشنبه، 31 شهریور 1399
1 - 1
پنجشنبه، 3 مهر 1399
2 - 1
یکشنبه، 6 مهر 1399
17:10
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.