کلوب بروخه

کلوب بروخه

تاریخ تاسیس: 1891

شهر: Brugge

ورزشگاه: Jan Breydelstadion

ظرفیت: 29,062 نفر

Jan Breydelstadion

برنامه بازی های کلوب بروخه

چهارشنبه، 7 آبان 1399
1 - 1
چهارشنبه، 14 آبان 1399
0 - 3
سه شنبه، 4 آذر 1399
3 - 0
چهارشنبه، 12 آذر 1399
3 - 0
سه شنبه، 18 آذر 1399
2 - 2
پنجشنبه، 30 بهمن 1399
1 - 1
پنجشنبه، 7 اسفند 1399
0 - 1
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.