بنفیکا

بنفیکا

تاریخ تاسیس: 1904

شهر: Lisboa

ورزشگاه: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)

ظرفیت: 65,647 نفر

Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)

برنامه بازی های بنفیکا

پنجشنبه، 8 آبان 1399
3 - 0
پنجشنبه، 15 آبان 1399
3 - 3
پنجشنبه، 6 آذر 1399
2 - 2
پنجشنبه، 13 آذر 1399
4 - 0
پنجشنبه، 20 آذر 1399
2 - 2
پنجشنبه، 30 بهمن 1399
1 - 1
پنجشنبه، 7 اسفند 1399
3 - 2
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.