ولز

ولز

تاریخ تاسیس: 1876

شهر: Cardiff

ورزشگاه: Principality Stadium

ظرفیت: 74,500 نفر

Principality Stadium

برنامه بازی های ولز

شنبه، 18 خرداد 1398
2 - 1
پنجشنبه، 23 خرداد 1398
1 - 0
جمعه، 15 شهریور 1398
2 - 1
پنجشنبه، 18 مهر 1398
1 - 1
یکشنبه، 21 مهر 1398
1 - 1
شنبه، 25 آبان 1398
0 - 2
سه شنبه، 28 آبان 1398
2 - 0
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.