اکراین

اکراین

تاریخ تاسیس: 1991

شهر: Kyiv (Kiev)

ورزشگاه: NSK Olimpijs'kyj

ظرفیت: 70,050 نفر

NSK Olimpijs'kyj