بحرین

بحرین

تاریخ تاسیس: 1957

شهر: Riffa

ورزشگاه: Stād al-Bahrayn al-Watanī (Bahrain National Stadium)

ظرفیت: 35,580 نفر

Stād al-Bahrayn al-Watanī (Bahrain National Stadium)