عراق

عراق

تاریخ تاسیس: 1948

شهر: al-Baṣra (Basra)

ورزشگاه: Basra Sport City Stadium

ظرفیت: 65,000 نفر

Basra Sport City Stadium
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.