الوحده امارات

الوحده امارات

تاریخ تاسیس: 1974

شهر: Abu Dhabi

ورزشگاه: Al-Nahyan Stadium

ظرفیت: 15,000 نفر

Al-Nahyan Stadium