الهلال

الهلال

تاریخ تاسیس: 1957

شهر: Riyadh

ورزشگاه: King Saud University Stadium

ظرفیت: 25,000 نفر

King Saud University Stadium
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.