الاهلی عربستان

الاهلی عربستان

تاریخ تاسیس: 1937

شهر: Jeddah

ورزشگاه: King Abdullah Sports City

ظرفیت: 62,345 نفر

King Abdullah Sports City